You are here

Asmenybės

 • Antanas Bernatonis — „Kupolės“ garbės narys, pirmasis vadovas, režisierius, dainų vedėjas, šokėjas, dailininkas tapytojas. Lietuvos veterinarijos akademijos docentas Kaune.
 • Daiva Bradauskienė — „Kupolės“ ir „Serbentėlės“ vadovė, dainų vedėja, solistė, šokėja, dailininkė (karpiniai). Biologijos ir etnokultūros mokytoja Kaune, Domeikavoje.
 • Tautvydas Bradauskas — muzikantas (smuikas, armonika), dainų vedėjas, solistas, poetas, kompozitorius, Vilniuje.
 • Mečys Palšauskas — dainų vedėjas, šokėjas, poetas, muzikantas (gitara). Aleksandro Stulginskio universiteto teorinės mechanikos profesorius, įmonių „Meruva“ ir „Rescada“ savininkas. Kaune, Raudondvaryje.
 • Rasa Palšauskienė — dainų vedėja, solistė, šokėja. Muzikos mokytoja Kaune, Raudondvaryje.
 • Dana Kovalenko — dainų vedėja, šokėja. Matematikos mokytoja, Kaune.
 • Paulius Kovalenko — muzikantas (smuikas, armonika, gitara), dainų vedėjas, solistas, poetas, kompozitorius. VPU studentas muzikas, Vilniuje.
 • Vanda Pečiukienė — dainų vedėja, šokėja. Chemikė, Kaune, Domeikavoje.
 • Antanas Laurinkevičius — renginių vedėjas, dainų vedėjas, šokėjas. Matematikas, Kaune.
 • Gintautas Mikalauskas — dainų vedėjas, šokėjas, poetas, muzikantas (akordeonas, basedlė, gitara), dailininkas (tapyba, aliejus). Biologijos mokytojas, Kaune.
 • Vilius Marma — muzikantas (bandonija, koncertina, armonika, kanklės, lumzdelis), dainininkas. Moksleivis Kaune.
 • Danielius Starevičius — dainų vedėjas, šokėjas, muzikantas (kanklės, gitara). Dailininkas drožėjas. LVA veterinarijos gydytojas, ūkininkas Kauno raj. Didvyriuose.
 • Jolanta Starevičienė — dainininkė, šokėja. KTU studentė tekstilės technologė. Kaune, Didvyriuose.
 • Daiva Tvirbutienė — dainininkė, šokėja. Kaune, Netonyse.
 • Danutė Bukevičienė — dainų užvedėja, skaitovė, šokėja, Kaune.
 • Loreta Eklerienė — dainininkė, šokėja, dainų užvedėja, Kaune.
 • Ieva Čepulytė — dainų užvedėja, dainininkė, šokėja. LSMU studentė Kaune.
 • Henrikas Ramonas — dainininkas, dainų užvedėjas, Kaune.
 • Edmundas Kubilius — šokėjas, LSMU studentas Kaune.
 • Ana Luisa Monse — dainininkė, šokėja, moksleivė.
 • Elena Monse — dainų užvedėja, šokėja, Raudondvaryje.
 • Jadvyga Venckienė — žemaiti, pasakorka, šokėji, tautodailininki, „visų galų meistri“.

Atsiliepimai

Asmenines interneto svetaines čia įsteigiau tiktai tiems „Kupolės“ nariams, kurių žinau el. pašto adresus — paskyras galima suteikti tik turint ryšį internetu. Veiksnių narių vardai sąraše „jautrūs“ — išskirti spalva, o paspaudus pele, nuveda į jų asmeninę svetainę.

Bendru adresu kupolei@online.lt siųstus aplinkraščius taip pat gaus tiktai veiksnūs, „jautrūs“ nariai.

Nekantriai laukiu patikslinimų ir duomenų apie likusius „Kupolės“ žmones — gavęs pasistengsiu įkurdinti tą pačią dieną.

dainininkė,Kaunas

Smagu surasti naują informaciją Kupolės svetainėje. Kad ir kaip sunku būtų prisipažinti, bet patys retai randam laiko savo svetainei papildyti. Deja, visagalis laikas… Nors gal dar ne visi šią svetainę laikom sava. Ką gi, jau reikėtų.

Perskaičiau „asmenybių“ skiltį. Oho, idomu sužinojus kai kurių naujienų ir apie save. Šį bei tą pataisiau. O pasiūlymas šį sąrašą visgi sudaryti alfabeto tvarka, pradedant Kupolės galva — vadovu.

Ačiū, Mečiau, už sąrašo pataisymus ir papildymus. Būtų gerai ir toliau, nesmagu, kad dar ne visi pristatyti, kai kas gal netiksliai. Bet smagu, kad įprantat šeimininkauti, vakar jau ir Untaniokas pradėjo, užvakar Daiva įsikūrė savame darželyje.

Dėl eiliškumo sutinku, kol kas sąrašą esu įdėjęs kaip gavęs — spėju, pagal dalyvavimo dažnumą, „Kupolei“ skiriamą laiką (nors tik maždaug, apytiksliai). Jei patiems perdėlioti dar nedrąsu, galiu aš. Tik man nedrąsu, kad gal nevisas sąrašas — nėra Vilijos, Gintarės, vyrų irgi atrodo esu daugiau matęs, bet nežinau nė vardų.

Bet tokius svarstymus reiktų dėti ne kaip naujus ansamblio aprašymo tinklapius, o kaip atsiliepimus į asmenų sąrašo tinklapį (Spausti jautrų žodį Kometuoti sąrašo gale). Šįkart pats iš ten perkėliau.

Kažin kur rasti Tamstelės dienoraštį?

Aš ir pats jo ieškau, bet niekaip nerandu…

Baisiausia, Mečy, kad ir aš Tavo dienoraščio neradau..O taip laukiau…

Nesupratau, kodėl šiame skyriuje įrašyti buvę nariai, galime netilpti į puslapį.

Todėl, kad neturiu jūsų duomenų ir kol kas neseka kiek nors tiksliau sužinoti. Ypač nesmagu, kad dalis tikrųjų narių ligšiol nevisateisiai — negavę Kupolės.lt paskyros rašyti, įsikurti asmeninę svetainę.

Gintarę ir Viliją išbraukiau, vietoj jų įdėjau ką tik sužinotus Laimutės ir Violetos duomenis. Bet sąrašą patikslinti juk galite patys, kiekvienas, kas tik ką žino.

oi kap smagu kad musu vietos Kupoleje neliko tuscios.Dziaugiuosi Jumi visus matydama:)Jus su manim bunat kasdzien ba neaseinanu be dainu yac ju rireikai ka suuoju Martynuku ir Jauneli Karoliuku.Uz sias dainas labiause dekinga Vadovui