You are here

Vadovas: mano dienoraštis

PAVEIKSLAI

Skauda širdį Lietuvos husarui

Lietuvos husarai palieka Kauną, užleidžia jį Raudonosios armijos kareiviams — apmaudo dainą traukia Kauno „Kupolė“, veda Antanas Bernatonis LTV 2009-11-27.


Ko taip baisiai nusigandę

2009-03-20 LTV pašaipi partizanų viešnagės daina.

Su 2012 metais

Sveikinu ,,KUPOLĖS “ žmones ir mūsų svečius Naujaisiais Metais , linkėdamas laimingų , darbingų , dainingų metų . Nepavarkite nuo darbų , nuo beprasmybės ir patys nuo savęs. Tebūna šie metai kupini gerumo , atjautos , darnos , meilės dainai ir vieni kitiems . Gerų metų.

KUPOLĖ 2011 METAIS

Dirbome įprastu ritmu: du kartus per savaitę – repeticijos ir iš anksto suplanuoti renginiai. Repeticijų per metus buvo 122. Jų metu mokėmės naujų dainų , tobulinome jų atlikimą , mokėmės naujų šokių , žaidimų . Renginių turėjome 55 .

Laimingų šventų Kalėdų

Visiems „Kupolės“ ansambliečiams, visiems mūsų draugams, mūsų svetainės lankytojams linkiu jaukių, gražių, ramių ir dvasingų šventų Kalėdų. Tegu gimęs Kūdikėlis apdovanoja mus visus kantrybe ir gerumu. Būkime visi laimingi.

Su Rugsėju, mielieji

Sveikinu visus kupoliečius, o ypač pedagogus, studentus, moksleivius su Rugsėju. Lai šie mokslo metai visiems Jums būna patys geriausi, prasmingiausi. Nepavarkite, nenusivilkite. Būkite tvirti visur ir visada. Džiaukitės gyvenimu… Vadovas.

Oi tu sakal sakaleli

2008-04-18 LTV „Kupolė“ traukia žemaitišką dainą, veda Antanas Bernatonis, pritaria Tautvydas Bradauskas.

SVEIKINU, SVEIKINU, SVEIKINU

Sveikinu visus kupoliečius, visus mūsų draugus, visus mūsų žiūrovus ir klausytojus Naujųjų Metų proga, linkėdamas ramybės, susiklausymo, geranoriškumo, tolerancijos ir optimizmo. Tikėkime, kad bus labai geri metai — taip ir bus. Vadovas.

Praėjusieji 2008 metai

Baigdami 2008 metus, atsigręžkime atgal, žvilgtelėkime, kokias pėdas įmynėme metų kelyje, ką pradžiuginome, ar nuvylėme, ką laimėjome, o kur pralaimėjome… Derlūs buvo Kupolei prabėgusieji metai: daug renginių, koncertų, repeticijų, kartais iki išnaktų užtrukusių. Statistika tokia: 2008 metais suruošėme 77 koncertus ir 70 repeticijų. Taigi susitikome 147 kartus, vos ne kas antrą dieną.

Puslapiai