You are here

Vaizdo ir garso įrašai perklausai internete

Protėvių dainos

Ištraukos iš 2001 m. „Kupolės“ rinkinio „Gražiausios dainos“:


1944…1954 m. karo dainos

Ištraukos iš 2006 m. CD ir iš 2004 m. Leono Glinskio DVD įrašo gyvai:

Ištraukos iš 2011 m. CD — pašaipios Lietuvos partizanų dainos:

„Kupolės“ koncertas „Skamba skamba kanklių“ šventėje Vilniaus universiteto teatro menėje 2011-05-28.


Kaip šoka ir dainuoja Kauno jaunimas

„Serbentėlė“ 2008-04-16 TV2 Zitos Kelmickaitės televizijos laidoje „Gyvenimo ratu“.


Untaniokas TV žiūrovus kviečia sukaktuvių

„Kupolės“ koncertas 2008-04-18 „Lietuvos televizijos“ laidoje „Gero ūpo“.


Galbūt negrįšiu

Lietuvos partizanų dainą traukia „Kupolė“ LTV 2009-03-20.


Nepažinau aš brolių…

„Kupolė“ rauda Vasario šešioliktosios išvakarėse, giesmę veda Rasa Palšauskienė, per LRT TV 2017-02-10.

Pavienių dainų dar pasitaiko asmeninėse kupoliokų svetainėse.


Lietuvos partizanai — savi ar svetimi?

Bernardo Gailiaus paskaita — Vlado pastabos „Ne partizanai“ gale.