You are here

Vladas: mano dienoraštis

2022-ieji — Baltojo žirgo metai

Dangaus pranašas (aidininkas, angelas, girdys) ant balto žirgo galgi atneš šviesos permainų žinią 2022-aisiais metais.

Aidininkas

Dvibalsių naika

kultūrinio žmogaus istorijos šventovė

Kaunių Saulės šventovės कोणार्क सूर — raito ratuoto kultūrinio žmogaus istorijos muziejaus griuvėsiai Bengalijoje.

Atskleisti dvibalsių naikos dėsniai indoeuropietiškų kalbų istorinėje gramatikoje nepalieka jokios vilties nemokslinėms rekonstrukcijoms, prokalbės postulatams, savaiminės pažangos paradogmoms, apverstam žmonijos istorijos naratyvui, šventų tautos papročių paniekai ir parazitinės ideologijos brukimui. Istorinės kalbotyros žygdarbis pavyko! //az.on.lt/dvibalsiai

Kalėdinis auseklis

Kūčios, Kalėdos, Naujieji 2021 metai

Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų, buliaus stiprybės Naujaisiais 2021 metais!

Pradžios knyga — Filostorgijus

Džiugi kalėdinė dovana tautai: aptikau arių krikšto „Pradžios knygą“ — daugiau kaip šimtmečiu už 551 m. Jordanio „Getiką“ senesnį tautotyros žinių šaltinį 425 metų Φιλοστοργιος: «Εκκλησιαστικη ιστορια». Šaltinis nėra slaptas, bet Lietuvoje kažkodėl nežinomas, neminimas, neišverstas, nedėstomas universitetuose nei seminarijose.

antikinis kaunius - gaunius - pagonia Anguo - Ανκων - Ancona uoste

Kodėl vadovauja batas?

Batka vadinti madinga kažkodėl vien Baltarusijos prezidentą Aleksandrą Lukašenką — keista, žargoniškas žodis, kurio reikšmės niekas nežino, bet dėl to nerausta. O gal vis dėlto kas nors žino? Mongolų Aukso ordos chaną Batijų tai kai kas dar yra girdėjęs, bet ką bendrine prasme reiškęs pradinis ir kokios kalbos šis žodis? Patikrinkite mano išvadą: https://az.on.lt/batka

Algirdas viedys vadas batius

Kokia gi buvo indoeuropiečių tautybė?

Jei mano istorinės kalbotyros ir istorinės geografijos tyrimai „Gintaras“, „Gauniai“, „Vilkiai“, „Velykos“, „Juoninės“, „Lietuvio būdas“, jeigu ir ruso Iljos Tarasovo „Lietuvių Maskva“ buvo per menkas dirgiklis sužadinti moksliniam ir tautiniam orumui, tai nuo kito ruso istorinės kalbotyros ir geografijos išvadų „maža nepasi­rodys“. Rusijos valstybinio Prieamūrės Šolom Aleichemo universiteto mokslinis žurnalas „Postulatas“ 2020 m. 6 nr. išleido Uralo, Sibiro ir Tolimųjų Rytų — t. y. visos šiaurinės Azijos nuo Altajaus ir Amūro imtinai senųjų vandenvardžių kilmės ir buvusios jų lietuviškos reikšmės mokslinio tyrimo apžvalgą: //az.on.lt/indoeuropieciu-tautybe

Audronė Mickutė: Paparčio žiedas

Lietuvių Maskva

Ilja Tarasovas (Илья Тарасов) apie Maskvos lietuvių kultūrą ir laisvės kovas:
https://on.lt/lietuviu-maskva

Santrauka: Vidurio Rusijoje vietiniai lietuviai pirmajame tūkstantmetyje gyveno turtingai, laisvų ūkininkų valsčiais laikėsi ilgai ir atkakliai, Volgos ir Okos tarpupyje iki XV amžiaus nepripažino su krikščionybe brukamos feodalinės vergovės. Atmintis apie litvinus, galinius, galius, galindus, galietius (Голѧдь), apie Lietuvą (Литва) Pamaskvėje buvo gyva dar ir XIX amžiuje. Daugelis iš metraščiuose aprašytų XIII amžiaus Litvos antpuolių buvo ne iš tolimo Pabaltijo, o vietinių lietuvių nepriklausomybės kovos.

Išvada: Maskoliai — ne mongoloidai, o apkrikštinti ir suslavinti lietuviai.

Vitražo dailininkės Audronės Mickutės „Amžina garbė tautos didvyriams“:

Audronė Mickutė tautos didvyriams

Balsio U→Y virsmas

Vasario šešioliktosios išvakarėse spėjau išbaigti istorinės gramatikos balsių dalį. Paskutinis jos skyrius — apie U→Y raidą //az.on.lt/balsis-u-y

Υ ψιλον - upsilon

Balsio A÷O apsivertimas

Balsių A ir O apsivertimo kalbose būdingi pavyzdžiai, vardų atitikmenys, priesagų dėsningumai https://az.on.lt/balsis-a-o

Balsio A-O apvertimas

Balsio E→A raidos dėsnis

Balsių A ÷ E kaitos ir virsmo krypties istorinė gramatika: https://az.on.lt/balsis-e-a

Balsių įtampos priklausomybė nuo liežiuvio padėties

Puslapiai