You are here

Įvykiai

Numatomi koncertai, sueigos, žygiai, buvusių renginių aprašymai, WWW svetainės pertvarkymai.

Apie koncertą „Ajau kelaliu“

Lapkričio 22 d. Vilkijoje Antano ir Jono Juškų muziejuje koncertavo „Kupolė“. Programa pavadinta „Ajau kelaliu“.

Sąvadas: 

Koncertas LVA

2009 m. spalio 16 d. LVA vyko veterinarijos gydytojų asocijacijos suvažiavimas. Suvažiavimo dalyvius linksmino „Kupolė“, kuri šį kartą paruošė išskirtinę programą.

Sąvadas: 

REPETICIJA

Pirmadienį, rugsėjo 7d. 18 val. vadovo kabinete susirinkime pirmajai repeticijai. Pasitarsime,kaip gyvensime ir dirbsime toliau. Vadovas.

Sąvadas: 

Mirė JONAS ČEPULIS

Šiandieną, t.y. 2009 metų rugpjūčio 10 d. mirė JONAS ČEPULIS, perkopęs per 80 metų slenkstį. LVA garbės profesorius JONAS ČEPULIS per 45 darbo metus akademijoje parašė per 100 mokslinių straipsnių, žemės ūkio gyvulių vidaus ligų vadovėlį. Jis ilgus metus vadovavo LVA kraštotyros būreliui, o KUPOLĖS veikloje dalyvavo nuo pat ansamblio įsikūrimo. KUPOLĖ dėkinga JONUI už visą Jo veiklą, už padovanotas dainas, pasakojimus, patarimus. Giedosime JONO šermenyse rugpjūčio 11 d.

Sąvadas: 

Sveikinu ir džiaugiuos

Sveikinu kupolietes Daivą Bradauskienę ir Jūratę Šliakonytę – Mackonienę su puikiais laimėjimais Lietuvos vaikų ir moksleivių — liaudies kūrybos atlikėjų konkurse TRAMTATULIS – 2009. Šio konkurso respublikiniame ture Kauno rajoną atstovavo tiktai jų paruošti atlikėjai iš Domeikavos gimnazijos ir Zapyškio kultūros centro. Džiaugiuos ir didžiuojuos. Vadovas.

Sąvadas: 

Kas buvo Matas Veitas

Matas Juozapas Veitas (1870-1937) — visuomenės veikėjas, veterinarijos gydytojas, lietuviškos spaudos platintojas, vienas pirmųjų, rašiusių lietuviškai veterinarijos ir zootechnikos klausimais. Jis parašė devynias didesnes ir mažesnes knygeles, daugybę straipsnių kalendoriuose ir tęstiniuose leidiniuose. Mato Veito vaikaitės Sofija Veitaitė-Gedminienė ir Eglė Gedminaitė-Kučikienė surinko savo bočiaus knygeles ir straipsnius, sudėjo jas į vieną kupetą ir JAV gyvenančių M.

Sąvadas: 

Paskutinis metų renginys

Vakar kupoliečiai ir jų svečiai rinkosi į paskutinį šių metų renginį — vakarą su Erika Drungyte.

Sąvadas: 

Jono Čepulio metinės

Jonas Čepulis yra Lietuvos veterinarijos akademijos garbės profesorius, ilgametis aukštosios mokyklos folkloro ansamblio „Kupolė“ daininkas. Visą gyvenimą jis pašventė pedagoginiam darbui, ne tik išvertė į lietuvių kalbą, bet ir pats parašė ne vieną vadovėlį, knygą, straipsnį apie gyvūnų ligas ir gydymą. Daugelis jį pažįsta kaip uolų bitininką, sodininką ir žveją.

Jonas Čepulis vadovavo akademijos kraštotyros būreliui, vėliau tapusiam „Kupolės“ pradiniu šaltiniu. „Kupolės“ 25-mečio proga Jonui Čepuliui ir jo žmonai Vandai Čepulienei suteikti „Kupolės“ garbės narių vardai.

Sveikiname Jubiliatą, linkėdami geros sveikatos, Dievo palaimos ir ilgų gyvenimo metų!

Sąvadas: 

Kupoliečių paroda

„Kupolės“ jubiliejinį renginį papuošė kupoliečių darbų paroda. Parodos autoriai: Vadovas, Gintautas, Danielius, Sigita, Jolanta, Ieva, Jadvyga. Ir čia dar ne visi mūsų auksarankiai. Ne vienas stebėjosi Vadovo gebėjimu ne tik vadovauti ansambliui, bet ir tapyti paveikslus. Kiti domėjosi ar čia tikrai mūsų, o ne profesionalų darbai. Tik Mečio sumanumo ir nagingumo dėka pavyko surengti parodą. Jis parodos projektuotojas. Tai buvo pirma, bet manau ne paskutinė mūsų darbelių paroda.

Sąvadas: 

„Kupolės“ padėka ir garbės raštai

Nuoširdžiai dėkoju visiems ansambliečiams, suruošusiems gražią „Kupolės“ sidabro jubiliejaus šventę. Ačiū visiems, pagerbusiems mus savo atvykimu, ačiū visiems sveikinusiems ir plojusiems.

„Kupolės“ sidabro jubiliejaus proga ansamblio visuotinė sueiga nusprendė suteikti „Kupolės“ garbės nario vardą ir įteikti atitinkamą diplomą:

  • Remigijai Bukaveckienei — už tai, kad Lietuvos veterinarijos akademijoje įžiebėte pirmąją meilės Lietuvos tautinei kultūrai kibirkštėlę;
  • Vandai ir Jonui Čepuliams — tautos papročių ir meno puoselėtojams, „Kupolės“ rėmėjams ir palaikytojams;
  • Rimantui Karazijai — už tai, kad nepabūgote atsakomybės, leisdamas atkurti sovietinių ideologų išblaškytą akademijos folkloro ansamblį;
  • Audronei ir Leonui Glinskiams — mūsų metraštininkams, vaizdo juostose užrašiusiems svarbiausius „Kupolės“ renginius ir įvykius;
  • Astai Vandytei — nuoširdžiai „Kupolės“ konsultantei, aprengusiai ir papuošusiai mūsų ansambliečius;
  • Kęstučiui Daruliui — nuolatiniam „Kupolės“ pagalbininkui visais klausimais;

„Kupolės“ ansamblis nuoširdžiai dėkoja mūsų rėmėjui Viktorui Vegiui, padėjusiam suruošti jubiliejinę šventę Vegynėje.

Vadovas

Sąvadas: 

Puslapiai