You are here

Įvykiai

Numatomi koncertai, sueigos, žygiai, buvusių renginių aprašymai, WWW svetainės pertvarkymai.

advento mišios

Šiandieną, pirmąjį advento sekmadienį ,,Kupolė” giedojo per šventas Mišias Švnč. Trejybės / seminarijos / bažnyčioje . Po to ,, Kupolė” pristatė naują kantičkinių giesmių kompaktinę plokštelę, pagiedojo keletą giesmių . Džiaugiuosi gausiu klausytoju būriu, atsiprašau tų, kuriems kompaktų neužteko.Pažadu jų norus patenkinti artimiausiu laiku.

Pagarbiai A. Bernatonis

Sąvadas: 

Mielieji

Mielieji, nuo šių metų rugsėjo mėnesio pasitraukiau iš Kupolės vadovo pareigų. Tam priežasčių – daug. Pati svarbiausia – pavargau nuo visko. Noriu pailsėti. Be to, noriu baigti pradėtus darbus : baigti šifruoti Kupolės ekspedicijose per 30 metų surinktą medžiagą, ją sutvarkyti. Noriu užbaigti tvarkyti užrašus apie Kupolės veiklą, buvusius koncertus, ansambliečius. Dar noriu aplankyti senuosius giesmininkus, užrašyti sparčiai nykstančias senąsias kantičkines giesmes, ypač šermenines. Dar norėčiau sugrįžti ir prie mano apleistos tapybos. Taigi norų turiu daug.
Sąvadas: 

STAIGMENA

Ar atsimenate , mano mielieji kupoliukai , kai po šventų Mišių kunigų seminarijos bažnyčioje , Rektorius mons. AURELIJUS ŽUKAUSKAS sveikino Kupolę ir pažadėjo siurprizą ? Pamenate ? Šiandieną tas siurprizas įvyko . Rektorius paslaptį išlaikė iki pabaigos , o mes visą mėnesį laukėme ir spėliojome – kas tai galėtų būti ? Šiandieną šioje šventovėje – tituliniai Švč. Trejybės atlaidai . Po iškilmingų šventų Mišių mons. Aurelijus pakvietė kupoliečius prie altoriaus ir įteikė gražiai įrėmintą Popiežiaus Pranciškaus portretą , po kuriuo ypatingu šriftu užrašyta: ,, Jo Šventenybė Popiežius Pranciškus siunčia ypatingą apaštališką Palaiminimą Antanui Bernatoniui ir folkloro ansambliui KUPOLĖ , švenčiančiam 30 metų jubiliejų , melsdamas Dievo palaimos ir malonių. Ex Aedibus Vaticanis , die 27. 4. 2013. “ Tai buvo pats tikriausias siurprizas visiems mums. Dabar jis kabo mano kabinete garbingiausioje vietoje. Atvažiuokite pasižiūrėti ir kartu pasidžiaugti . Jug šis Palaiminimas skirtas mums visiems. Beje, kartu noriu jus ir pabarti : kodėl niekas neparašote apie mūsų jubiliejų ? Kodėl neįdedate nuotraukų ? Su meile Jūsų vadovas

Popiežiaus palaiminimas Palaiminta „Kupolė“

Sąvadas: 

Liūdėdamas pranešu

Liūdėdamas pranešu , kad vakar , eidama 41-muosius metus , netikėtai Amžinybėn išėjo ilgametė ,,Kupolės” ansamblietė , Babtų ,,Vėrupės” folkloro ansamblio bei Sitkūnų mokyklos vaikų ansamblio ,,Lakštingalėlis” vadovė JURGA LAZDAUSKAITĖ TOTILIENĖ . Amžiną jai atilsį . Atsisveikinsime su Jurga šiandieną 16 val. šarvojimo namuose Sąjungos aikštėje , o rytoj 14 val. palydėsime į Raudondvario kapines .
Sąvadas: 

Jubiliejaus, laukiam kaip aliejaus..

Muškim būgnus, pūskim dūdas,
Tegul visi Kaunan grūdas.
Kupoliečiai jūsų laukia,
Džiaugsmo ašarėlę braukia.

Praeity jau šitiek metų,
Na, o galo nesimato.
Kupolę visi pažįsta,
Ji kaskart gražiau pražįsta.

Myli dainą, šokius žmones,
Dievo jie verti malonės.
Mieli žmonės Lietuvos,
Juos mylėkit visados..

Kupoliečiai kaip viena,
Mūsų didelė šeima.
Jus sutiks , pavaišins,
Ir širdelę nuramins.

Sąvadas: 

Kokie „Kupolei“ buvo 2012 metai?

Buvo geri metai. Daug bendravome vieni su kitais repeticijų, renginių, įvairių išvykų metu. Repeticijos vyko du kartus per savaitę: pirmadieniais ir ketvirtadieniais. Mokėmės naujų dainų, siekėme dainavimo darnos, autentiškumo. Mažiau dėmesio pernai skyrėme šokiams. Į repeticijas rinkomės 85 kartus, o įvairių renginių turėjome 69. Visi jie buvo Lietuvoje. Dalyvavome festivaliuose:

Sąvadas: 

Su Šventom Kalėdom!

Mielieji,
sveikinu Jus visus Šventų Kalėdų proga, linkėdamas Ramybės ir Gerumo Jūsų namuose. Tegu gimęs Kūdikėlis apdovanoja Jus savo Meile, kad mokėtume džiaugdamiesi dalintis su kitais visu tuo, ką iš Aukščiausiojo esame gavę. Gerų ir džiaugsmingų Šventų Kalėdų!

Su Meile,   Jūsų Vadovas.

Kalėdų giedoriai

Sąvadas: 

Atminties valanda

2011 m. sausio 13 d. Kauno menininkų namuose vyko literatūrinė-muzikinė programa „Atminties valanda“, kurioje dalyvavo aktorius Petras Venslovas ir „Kupolė“. Renginys buvo skirtas Sausio 13-osios įvykiams prisiminti. Dainomis ir eilėmis prisiminėme žuvusiuosius. „Kupolės“ dainos suvirpino nė vieno klausytojo širdį, nė vienam ir ašara nusirito per skruostą. Žuvusiuosius pagerbėme, sugiedodami jiems šv. giesmę.

Sąvadas: 

Vaikų folklorinių šokėjų konkurso „Patrepsynė 2010“ laureatai

Laureatai yra:

  • Laura Bernotaitė ir Lukas Loda;
  • Nerija Janickaitė ir Tadas Kasparas;
  • Rūta Muliolytė ir Jonas Zdanavičius;
  • Karolina Zutkytė ir Mantas Krestikas;
  • Gabriėlė Sadonytė ir Martynas Rutkauskas.
  • Pati geriausia III kategorijos pora yra: Laura Bernotaitė ir Lukas Loda:)!

Plačiau — Etaplius.lt aprašyme.

Sveikinimai serbentukam:)

Sąvadas: 

Ansamblio „Serbenėlė“ advento vakaras

Š. m. gruodžio 18 dieną 18 val. Domeikavos gimnazijos aktų salėje vyks ansamblio „Serbentėlė“ advento vakaras bei mažųjų krikštynos. Kviečiame dalyvauti visus, mažus ir didelius! :)

Sąvadas: 

Puslapiai