You are here

Nuotraukos

Iškylų vaizdai, nuotykių akimirkos, žmonių veidai atminčiai.

Romansų vakaras Višakio rūdoje

Lapkričio 18 dieną Veterinarijos akademijos folkloro ansamblis “Kupolė” kartu su savo nuostabiais romansais nuskubėjo pasveikinti Višakio rūdos bendruomenės su 15 – uoju gimtadieniu.

Kupolės romansų vakaras Višakio Rūdoje 2017-11-18

Sąvadas: 

Joninės Rumšiškėse

2015 m. birželio 24 d. Rumšiškėse atšvęstos Joninės, kitaip Rasos arba Kupolė.

Kupolė švenčia Kupoles

Sąvadas: 

„Su Nerim ir Nemunu atkeliaukit, sveteliai“

Birželio 27 d. parke prie Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčios,vyko Tradicinių amatų, kulinarinio paveldo, tautodailės, folkloro ansamblių sąšauka „Su Nerim ir Nemunu atkeliaukit, sveteliai”.


Sąvadas: 

Krikščioniškos lietuvių giesmės

2015 m. sausio 31 vakare „Kupolė“ giedojo puošnioje Šventų Jonų bažnyčioje Vilniaus universitete. Antanas Bernatonis pristatė lietuviškų bažnytinių giesmių istoriją nuo pirmųjų „kantičkinių“ kūrinių ir jų tolimesnę raidą.

Kupolė gieda Šventų Jonų bažnyčioje

Paspaudus vaizdą viršuje, atsivers keletos didesnių mano nuotraukų paroda. O žemiau — vienas mano ir net penki Ryšardo filmukai:

Sąvadas: 

„Sveika būk, Laisve!“

„Kupolė“ kiekvienais metais koncertuoja pilietiškumo akcijoje prie laužų „Sveika būk, Laisve“ Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

Sąvadas: 

„Kupolės“ kūčelės

Tai renginys, kurį ruošiame patys sau. Tai vakaras, kada nuoširdžiai tarpusavyje pasikalbame, pabendraujame. Pasiruošiame Kūčių vakarienę su tradiciniais valgiais ir apeigomis, krikštijame naujokus. Vadovė supažindina su praėjusių metų koncertinės veiklos rezultatais, aktyviausius apdovanoja suvenyrais. O aktyviausi buvo mūsų vyrai Mečys ir Antanas.

Ruošiamas kūčelių stalas

Nuotraukos Mečio.

Sąvadas: 

Vasario 16-oji.

Š.m. vasario 16d. ,,Kupolė’‘ giedojo šv. mišiose Švnč. Trejybės bažnyčioje, o po mišių atliko koncertą skirtą Vasario 16-ąjai paminėti.

Sąvadas: 

Antano Bernatonio paroda

Visus kviečiu aplankyti netradicinę ir labai įdomią Antano Bernatonio, buvusio „Kupolės“ vadovo, parodą, t. y. tapybą ant senų namo langinių. Paroda atidaryta kunigų seminarijos Švnč. Trejybės bažnyčios koplyčioje.

Sąvadas: 

Juozuko jubiliejus

Gražaus jubiliejaus proga „Kupolė“ sveikina buvusį kupolietį, dabar esantį „Rungos“ folkl. ansamblio muzikantą, dainininką, šokėją Juozą Stabingį ir linki visokeriopos sekmės.

Jouzuk, ačiū, kad tu visada su mumis ir niekada neatsisakai patalkinti.

„Kupolė“ „Runga“

Sąvadas: 

,,Kupolė" LSMU Veterinarijos akademijoje

Š.m. lapkričio 25d. LSMU veterinarijos akademijos bendruomenė organizavo tarmių vakaronę. Čia galėjai girdėti kalbant visomis tarmėmis ir pasivaišinti regionų nacionaliniais valgiais.

Vakaronė praėjo labai smagiai, nes kupoliečai visus mokino šokti tautinius šokius.

,,Kupolė'' vakaronėje Antanas ir Daiva

Sąvadas: 

Puslapiai