You are here

Kaip susigaudyti, nuo ko pradėti?

Gintauto prašymu pamėginsiu šiek tiek paaiškinti, kad drąsiau šeiminin­kautumėt šioje WWW užeigoje. Nors gerai nežinau, ką aiškinti — viskas čia suręsta taip, kad būtų savaime suprantama. O taisyklės ir vadovėliai dažnai tik atgraso, kursto atidėti reikalą vėliau.

Turėkit omeny, kad ne tik skaityti, bet ir rašyti atsiliepimus gali visi šių tinklalapių lankytojai — bent kol nėra nepakeliamo antplūdžio ir taršos, jiems registruotis nereikia. Norint patekti, užtenka WWW naršyklės (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari) URL laukely įrašyti „kupolė.lt“ (be kabučių, be www, bet su ė tašku) ir spustelti įvesties mygtuką [Enter]. URLio pradžią http:// naršyklė įrašys pati: http://kupolė.lt

Saviems „Kupolės“ ir „Serbentėlės“ žmonėms yra „užpakalinės durys“, kur įsileidžiami tik visateisiai, veiksnūs nariai, gavę rašytojo paskyrą (nario vardą ir slaptažodį). Šį URL verta išsaugoti naršyklėje kaip dažnai lankomos vietos žymą (bookmark, favorite): http://kupole.online.lt/user

Užėję ir teisingai atsakę abu burtažodžius, galėsite patikslinti asmeninius savo atpažinimo duomenis, o dešinėje atsiras paraštė su papildomu meniu — nariui leidžiamų veiksmų nuorodomis, kurių svečiai nemato. Be to, žemiau bus rodomas lankytojų skaičius ir išvardijami atpažinti — prisistatę nariai.

Svetainės turinys toks pat, kaip ir neprisistačiusiems lankytojams — skyrių antraštės viršutinėje eilutėje. Eilute žemiau — gilesnės poskyrių antraštės. Bet vienu metu matosi tik tuo metu atverto skyriaus poskyriai, o norint pamatyti kitus gilesnius poskyrius, reikia pereiti į kitą aukštenio lygio skyrių. Beje, užvedus pele ant skyrių antraščių, iššoka jų paaiškinimo rašteliai.

Įvykių skyrius bei jo poskyriai (Tvarkaraščiai, Dienoraščiai, Nuotraukos) atverčia ne pačius rašinius, o jų rodyklę — antraštes su ištraukomis. Tad čia neapsirikite — dažniausiai matosi ne visas tekstas, o tik pirmosios rašinių pastraipos. Keisti ir papildyti rašinį galima tik jį atsivertus (o ne rodyklėje) — tada po rašinio antrašte atsiranda tvarkymo nuorodos. Spausti antrą iš jų — Redaguoti.

Pataisius ir papildžius tekstą, spausti mygtuką apačioje [Peržiūrėti], o patikrinus — skelbti mygtuku [Siųsti].

Naujam rašiniui pradėti skirta antra veiksmų eilutė dešinėje paraštėje — Kurti turinį. Pasirinkus rašto pavidalą (Pranešimas, Aprašymas arba Dienoraštis), atsivers ta pati anketa, kaip ir redaguojant jau esantį raštą.

Kaip matote, nieko čia mokėti nereikia. Nereikia nė mokėti rašyti Word’u. Toliau skaityti nebūtina, rašau tiktai labai smalsiems: Kas moka Strict XHTML kalbą, gali čia ja naudotis, leidžiama. Bet raiškiam rašymui, nuotraukų ir tinklo nuorodų įdėjimui įtaisiau Textile — ja labai patogu ir paprasta, verta ir mokantiems HTML.

Antai Textile dėka žvaigždutėmis be tarpų apskliausti žodžiai pastorėja, lentynėlėmis — pasvyra, pliusais — pabraukiami, minusais — perbraukiami:

  • *pastorinti* tampa pastorinti,
  • _pasviri_ tampa pasviri,
  • +pabraukti+ tampa pabraukti,
  • -perbraukti- tampa perbraukti.

Saitus su kitais tinklapiais (tinklo jungtis, jautrias nuorodas, nuokraipas) Textile būdu galima įdėti šitaip: "LVA":http://www.lva.lt virs nuokraipa į LVA. Vietinė nuokraipa į tinklapį šioje buveinėje dar paprastesnė: "Tautvydo dienoraštis":tautvydas virs Tautvydo dienoraštis.

Santrauka paaiškinama paprastais lenktiniais skliausteliais be tarpo: LVA(Lietuvos veterinarijos akademija) taps LVA — pabraukta taškais, o užvedus pele, iššoks paaiškinimo raštelis.

Nuotrauka žymima, apskliaudžiant jos URL šauktukais be tarpo: !NuotraukosURL!, geriau su paaiškinimu — !NuotraukosURL(Nuotraukos aprašymas)!.

Šitaip paprastai Textile būdu galima žymėti antraštes, numeruotus ir nenumeruotus sąrašus, centruoti, lygiuoti rašto dalis į dešinę, netgi išdėlioti lentelės pavidalu. Paaiškinimas pasiekiamas, paspaudus iškart po rašymo sklypu esančią svirtį „Įvesties formatas“ > „Daugiau informacijos apie teksto formatavimą“ gale. O vaizdžiai pasimankštinti — Textile žinyne (anglų kalba).

Ketinu aprašyti Textile raiškos gudrybes ir lietuviškai, bet jau tada, kai išnaudosit paprastą raštą. Pirmiausia kraukit medžiagą, taisykit aprašymus, išsibandykit dienoraščius savo asmeninėse svetainėse, pranešinėkit bendras naujienas, skelbkit renginių tvarkaraštį. Smagu, kad Mečys, Tautvydas, Paulius, Sigita, Daiva jau rašo. Bet Viliaus, Diletos, Jadvygos ir kai kurių kitų nė el. pašto adresų dar nesulaukiu paskyrai įsteigti.

Atsiliepimai

Pirmiausia reiktų pasitikrinti, ar tikrai prisistatęs. Jei atpažintas, tai dešinėje atsiranda paraštė, o jos antraštėje jūsų vardas. Jei ne — užeiti per užpakalines duris saviems.

Rodyklė (buveinės skyrius Įvykiai ir jo poskyriai Tvarkaraštis, Dienoraščiai, Nuotraukos) tėra sąvadas — rašinių antraštės ir santraukos (dažniausiai pirmoji pastraipa), todėl, norint keisti, reikia atsiversti patį rašinį (paspausti jo antraštę).

Asmeninius dienoraščius gali taisyti tik pats autorius.

Bendrus pranešimus skyriuje Įvykiai gali taisyti tik jų autoriai ir leidėjas. Bet rašyti naujus pranešimus gali kiekvienas veiksnus narys. Kas dar neveiksnus (sąraše nejautrus), praneškit man savo el. pašto adresą — atsiųsiu paskyrą (vardą ir slaptažodį).

O Kupolės ir Serbentėlės aprašymus keisti, papildyti, rašyti naujus gali visi veiksnūs nariai. Rašykit, labai trūksta, be prisistatymo aprašymų neseka skelbti, rodytis internete.