You are here

Kupolės.lt paskirtis, sandara ir santvarka

Jau kelintą kartą gaunu iš Mečiaus pylos, kad Kupolė.lt nelogiška, čia neseka susigaudyti, nėra tvarkos („matematinės sistemos“) ir iš esmės tokia WWW svetainė yra netinkama naudotis. Sako, taip vertina ne vien jisai, tokia daugelio nuomonė. Bet tiksliau Kupolės.lt ydų apibūdinimo nesupratau, o visi klaidų pavyzdžiai man pasirodė netgi juokingi. Tai paprašiau išguldyti kritiką nuosekliai raštu Kupolėje.lt, savo asmeninėje svetainėje, kur atsiliepimų pavidalu galėtume apsvarstyti ir pasitarti. O kol kas pamėginsiu paaiškinti savo Kupolės.lt sumanymą.

Pirmiausia turiu perspėti, kad „Kupolės“ buveinė tėra dalis Kupolės.lt, tiksli „Kupolės“ WWW buveinės vieta yra adresu http://kupolė.lt/kupole — ten priimamasis, prisistatymas, telefonai, kiti rekvizitai ir nuorodos į visus „Kupolės“ aprašymo skyrius.

Kita dalis — „Serbentėlės“ WWW buveinė, jos priimamasis adresu http://kupolė.lt/serbentele. Ir tai ne viskas: įkurta jau aštuoniolika asmeninių svetainių, pradėta protėvių muzikinės kultūros aprašymo knyga, veikia grotuvas. Per gerai? Nereikia? Kokia iš to nauda?

Svarbiausia nauda — lankytojai. Apsilankę „Serbentėlėje“, jos svečiai gali pasidomėti ir „Kupolės“ renginiais, leidiniais. Ir atvirkščiai. O svečiuo­damiesi pas Dalių, Ievą, Tautvydą, jų draugai pasmalsaus ir aplinka, iš kurios kilo, kuo gyvena. Užsuks ir grotuvo klausytojai, baltų kultūros tyrinėtojai, papasakos savo bičiuliams — juk tai tikriausi lankytojai, būsimi žiūrovai, pirkėjai, gal net rėmėjai. O ne kokie atsitiktiniai žiopliai, patekę per bulvarines reklamas, per šlamšto Links.lt brukalą.

Bet ir atmetus naudą, žinomumą — argi ne patogiau patiems, kai visi svarbesni dalykai greta, logiškai susiję?

Prieš kurdamas Kupolę.lt, ilgokai kaupiau mintis, kokia medžiaga bus jūsų užeigoje, koks būtų logiškiausias jos suskirstymas, išdėstymas ir sąveika, kokios leidybos staklės tinkamiausios. Pasitelkiau dešimtmetę patirtį, registruojant lietuviškus tinklapius, vertinant jų sėkmes ir uždarymo arba pertvarkymo priežastis, nagrinėjau naujoves. Ir nesigailiu dėl neskubėjimo: dabar esu patenkintas, neteko lopyti ir taisyti kreivų pamatų.

Bet prisipažinsiu, Kupolės.lt plėtra numatyta tolokai į ateitį. Būtų paprasčiau, kaip priekaištauja Mečys, kad Kupolėje.lt nebūtų „Serbentėlės“, nebūtų asmeninių svetainių, dar juk neišnaudojate protėvių knygos. Betgi net rašyti ne iškart išdrįsote — o dabar jau ne gėda priimti svečią savo interneto užeigoje.

Tiesa, išvaizdos Kupolė.lt dar visai neturi — tiktų saikingai ir deramai išpuošti. Bet aš ne šeimininkas, surenčiau jums nuosavus namus savitarnai — tvarkykitės, puoškitės pagal savo skonį, kiekvienas esat menininkas įvairiose srityse, apskritai susibūrę į saviveiklos ratelį bičiuliai, ne biuro­kratinės įstaigos tarnai. Jei netinka — visais klausimais ir pagei­davimais kreipkitės į savo dailidę, samdykit specialistus, išvis panaikinkit narystę ir skirkit vienintelį atsakingą pareigūną, kaip nori Mečys. Pagalvokit, atsiliepkit, pasvarstykim.

Atsiliepimai

Tokios svetainės, kokią turi Kupolė, galima tik pavydėti. Tik lankykimės joje dažniau. Pasistenkime kiekvienas ją papuošti, kuo tik galime — savo atsiliepimais, komentarais. Nemanau, kad ką nors reikėtų keisti. Gal vėliau. O dabar mes dar tik susipažįstame su svetaine ir jos erdvėmis. Dar tik mokomės po ją vaikščioti. Puiku, Vladai, kad mums ją padovanojai prieš pat „Kupolės“ jubiliejų. Senieji kupoliukai džiaugiasi, galėdami čia pasisvečiuoti, sužinoti kuo „Kupolė“ gyvena šiuo metu. Nekeiskime nieko. Kol kas…

Keisti galima, jei tik į geresnę pusę.

Ką pridėti. Ateity ketinau įtaisyti dvi paieškas: vieną pagal ištraukų užklausas, kitą kaip turinio rodyklę — visų teminių atšakų ir lapų aprašą. Bet kol medžiagos nedaug, jų dar nelabai trūksta. Įdiegimui reiktų skirti šiek tiek laiko.

Ką atimti. Galima būtų išmesti svečių knygą — ten dar tik du įrašu. Kai atsiliepti galima tiesiai kone kiekviename tinklapyje, svečių knyga nebėra tokia svarbi. Bet ir netrukdo, su ja svetainė tvarkingesnė, mandagesnė, svetingesnė. Kur kas didesnis forumas — jis dabar paruoštas, veikia, bet dar tuščias, dar pats neraginu juo naudotis. Įtaisiau dėl visapu­siškumo, rimtai elgiantis tai labai patogus dalykas, bet be priežiūros paprastai greitai virsta dideliu šiukšlynu. Kol kas forumas nenau­dojamas, bet irgi netrukdo. Svarbiau palaikyti švarą, valant tauškalus, tuščius atsiliepimus — savus gali išbraukti patys autoriai, o svetimus tik vadovas.

Didžiausias priedas yra pradėta protėvių muzikinės kultūros knyga — atrodo, jūs tokių klausimų nepratę nagrinėti, galiu tą dalį panaikinti, išsikelti pas save. Nors ten jau gražiai prigijo vadovo aprašyti žemaičių kalnų ir dzūkų lalavimų papročiai.

Niekada nebūtų perdaug prisistatymo kitomis kalbomis: anglų, rusų, lenkų, latvių, vokiečių, esperanto, žemaitiškai, dzūkiškai — kuo tik kas moka. Štai koks gražus pavyzdys, tiktumėt draugauti: Vladas Braziūnas. Anglišką atmainą gal jau dabar galima įsteigti, tik dar nemačiau, nežinau, kiek ir kokios turite medžiagos.