You are here

TauPau galia išaugo iki 180 vatų

Kadangi Kupolės.lt dailidė neskuba dailintis ir girtis, didžiulę jo naujieną pranešiu aš: TauPau įsigijo bosą ir kubą! Savaitgaly Tautvydas su Paulium (TauPau) išbandė griausmo stakles Vilniuje, vėliau turėtų prisijungti ir Mantas — jisai dabar marketingo reikalais išvykęs už Atlanto, ruošia rinką TauPau Market Ltd. koncertams Amerikoje.

TauPau gitaristų duetas 180W griausmo kubas

Atsiliepimai

Jeigu Tau Pau galia mokslams pasiektų nors 80, tai Mau Mau – DA Da pajustų didelį (1000 galios) laimės antplūdį.