You are here

„Dobilio“ sėkmė

Pranešiu dar vieną „Kupolės“ studento naujieną. Pernai metinėje folkloro ansamblių apžiūroje į finalą įsiveržė studentų „Spiečius“, sukėlęs Zitos susižavėjimo liaupses. O praėjusį šeštadienį jau Stanislovas neištvėrė nepareiškęs, kad didžiausią pažangą šiemet padarė „Dobilio“, nors atrodo tie patys žmonės. Vadinasi, akivaizdu, jog tai pernai į „Dobilio“ įsiliejusio Tautvydo nuopelnas. Net nuotraukose matosi, kaip jis ne tik savo išmanymu prisidėjo, bet ir padrąsino, atgaivino pačius senolius:

Tautvydas Bradauskas groja ir diriguoja Dobilio Dobilio 2008 folkloro apžiūroje