You are here

„Serbentėlės“ istorija

Domeikavos gimnazijos vaikų folkloro ansamblis savo gimtadienius skaičiuoja nuo 1997 metų gegužės mėnesio 19 dienos. Taigi „Serbentėlei“ jau vienuolikti metai. Ansamblio veikloje aktyviai dalyvauja 101 vaikas nuo 7 iki 18 metų. Dainuojame, žaidžiame ir šokame įvairių Lietuvos regionų dainas, žaidimus ir šokius.

paukštis su vašoklėm

Repertuaras — originalus, užrašytas vadovės Daivos Bradauskienės ekspedicijose. Taip pat naudojamės LVA folkloro ansamblio „Kupolė“ ekspediciniu archyvu. Vaikai dėvi įvairių Lietuvos regionų savo pačių siūtus tautinius kostiumus. „Serbentėlės“ muzikantai gali groti armonika, smuiku, lumzdeliu, kanklėmis, basetle ir būgnu.

Pirmieji Serbentai

„Serbentėlės“ pradininkai — 6b klasės mokiniai, Daivos Bradauskienės auklėtiniai. Pabuvoję „Kupolės“ gimtadienyje, panoro „irgi taip dainuoti“. Pirmasis koncertas įvyko 1997 metais, gegužės 19 dieną, tarptautiniame folkloro festivalyje „Atataria lamzdžiai“ Kaune, „Lango“ galerijoje.

Rumšiškių LBM, prie serbentų krūmo

1997 m. gegužės 24 d. vaikų folkloro ansamblių apžiūroje (Kulautuvoje), Domeikavos vidurinės mokyklos mokiniai „netyčia“, kaip Pilypas iš kanapių išdygęs, užėmė I-ąją vietą. Prizas — kelialapis į Lietuvos mokinių Dainų šventę Vilniuje. Taip prasidėjo mūsų koncertų „odisėja“.

Ansamblis plėtėsi ir augo kaip tikras serbentų krūmas.

Pavasaris Liaudies buities muziejuje

1998 m. gruodžio 19 d. įvyko Domeikavos vid. mokyklos vaikų folkloro ansamblio Vardynos. Daugumos vaikų išrinktas vardas — „Serbentėlė“, mūsų krikšto tėvais tapo „kupoliukai“ ir vadovas Antanas Bernatonis. Nuo tos dienos, kiekvienais metais „serbentukai“ švenčia naujokų krikštynas.

Krikštynos

„Serbentėlės“ vėliavą išsiuvinėjo mūsų mokyklos mokinė Dalia Sabestinaitė:

Serbentėlės vėliava