You are here

Antano Bernatonio paroda

Visus kviečiu aplankyti netradicinę ir labai įdomią Antano Bernatonio, buvusio „Kupolės“ vadovo, parodą, t. y. tapybą ant senų namo langinių. Paroda atidaryta kunigų seminarijos Švnč. Trejybės bažnyčios koplyčioje.

Sąvadas: