You are here

Žurnalistų kultūra

Dar nematau atsiliepimų žiniasklaidoje apie sidabrinių „Kupolės“ sukaktuvių iškilmes. Vietoj jų „Kauno dienos“ korespondentė Virginija Skučaitė vakar, 2008 gegužės 12 paskelbė reportažą „Sušaudytos dainos sudomino ir jaunimą“.

Žurnalistė ten plaikstosi vertinimais „gražiausios Lietuvos partizanų dainos“, perspjauna poetus „kibirškščiuojančiu nuoširdumu“, Vanago dukterį Auksę pervadina Aušra, iš konteksto ištraukia jos žodžius — neatvyko pasižadėję pop žvaigždutės, nevykusiai sudainavo?

Kodėl ji neparašė apie „Kupolės“ šventę — pražiopsojo, neverta dėmesio, per kukliai atsilyginta? Nors kažin ar geriau, jei liaupses rašytų ta, kuri pasipriešinimo kultūrą išniekinančias baladaikas vadina gražiausiomis Lietuvos partizanų dainomis.

Ir Zita Kelmickaitė, pernai pristatydama šių baladaikų CD plokštelę, visais „nacionalinio transliuotojo“ LRT kanalais išvadino ją pirmuoju partizanų dainų leidiniu — nors puikiai žinojo ir „Kupolės“ partizanišką CD, ir kitus veikalus tikrųjų didvyrių atminimui pagerbti. Tokia bulvarinės žiniasklaidos kultūra ir žurnalistų padorumas.

Atsiliepimai

Gera, kad pas mus yr Vladas, mums – jis tarsi šokoladas.
Mums energijos suteikia, jeigu reikia ir papeikia.
Padeda visiems, pamoko, jis mūs lūkesčius pranoko.
Vladai- mylime Tave. Juo didžiuokis Kupole!