You are here

Dvibalsių naika

kultūrinio žmogaus istorijos šventovė

Kaunių Saulės šventovės कोणार्क सूर — raito ratuoto kultūrinio žmogaus istorijos muziejaus griuvėsiai Bengalijoje.

Atskleisti dvibalsių naikos dėsniai indoeuropietiškų kalbų istorinėje gramatikoje nepalieka jokios vilties nemokslinėms rekonstrukcijoms, prokalbės postulatams, savaiminės pažangos paradogmoms, apverstam žmonijos istorijos naratyvui, šventų tautos papročių paniekai ir parazitinės ideologijos brukimui. Istorinės kalbotyros žygdarbis pavyko! //az.on.lt/dvibalsiai