You are here

Kaip rašyti saugiai

Mečiaus paklaustas, noriu ir kitiems patarti, kaip neprarasti duomenų, rašant internete. Vieno kito sakinio pranešimams ir atsiliepimams tai nesvarbu, bet ruošiant ilgesnį svarbų raštą, jo praradimas gali būti apmaudus.

Pirmas patarimas: prieš skelbiant internete, pirma susirašyti visą tekstą Word, Wordpad, Notepad — nesvarbu, bet kokia savo pamėgta programa. Tada paruoštą tekstą nukopijuoti (Ctrl-A, Ctrl-C) ir, atsivertus Kupole.online.lt Kurti turinį rašymo anketą, įmesti (Ctrl-V) nukopijuotą tekstą į didžiausią sklypą (Turinys:). Po [Peržiūrėti] nepamiršti dar [Siųsti].

Antras patarimas — rašant tiesiogiai: kuo dažniau, po kiekvienos parašytos pastraipos išsaugoti nebaigtą raštą mygtu [Siųsti].

Turėkite omeny, kad [Peržiūrėti] neužtenka, jis tik parodo, bet neišsaugo. Kol neišsaugotas serverio diske, matomas tekstas tėra ekrane ir jūsų kompiuterio laikinojoje atmintyje (RAM).

Būdingas, dažnas pavyzdys: berašant iškyla klausimų, prireikia papildomų duomenų paieškoti internete — jūs atverčiate kitą tinklapį naršyklės lange, kompiuteris tuo metu dar ką nors dirba, naudodamas tą pačią laikinąją RAM atmintį, o kai grįžtate į buvusį rašto anketos tinklapį, jį jau randate tuščią, visas padarytas darbas dingęs perniek. Jei kompiuterio RAM atmintis ir naršyklės laikinas podėlis (cache) nebuvo pripildytas, galite grįžęs rasti nepradangintą raštą, bet jokios garantijos nėra.

Tinklapio perkrovimas (atšviežinimas, F5, Ctrl-R) anketoje (formoje) jūsų įvestą tekstą visada panaikins.

Dar vienas patarimas: prireikus berašant atsiversti kokį nors tinklapį, prieš tai atverkite naują langą ir naršykite internetą jame. Tai ir apskritai patogiau, nes benaršant gali prireikti pasižiūrėti į rengiamą raštą, palyginti duomenis.