You are here

Žemaičių kalnai

Vakar Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje giedojome Žemaičių Kalvarijos Kalnus.

„Kupolei“ tai buvo didelė šventė. Buvome suprasti. Paskui dar ilgai bendravome su klierikais ir seminarijos rektoriumi monsinjoru Aurelijumi Žukausku. O šiandien, po Šv.Mišių kartu su visa bažnyčios bendruomene sugiedojome „Lietuva brangi“, visiems primindami Kovo 11 dieną.

Maloniai nustebome, kai po Šv.Mišių mons. Aurelijus maldai už žuvusius dėl Lietuvos laisvės panaudojo mūsų kompaktinėje plokštelėje Violetos skaitomus Roberto Keturakio romano „Kulka Dievo širdy“ žodžius. O plokštelę tik vakar jam padovanojome.

Kaip gera, kad galime būti gerų darbų bendradarbiai. Džiaugiausi, kad apie Raselės dainavimą monsinjoras taip gerai atsiliepė.

Vėl giedosime kunigų seminarijos bažnyčioje balandžio 11 dieną apie 20 val.

Sąvadas: