You are here

Užgavėnės Rumšiškėse

2008 vasario 3 dieną Lietuvos liaudies muziejuje Rumšiškėse šėlo „Kupolės“ persirengėliai — Lašininis su Kanapiniu, jaunieji, čigonai, ubagai, velniai, ožkos. Galop sudegino Morę — visų blogybių įsikūnijimą. Užsigavėjo mūsų bėdos ir nelaimės.

Kupolė diriguoja Užgavėnes Rumšiškėse

Nuotraukos iš Mečiaus Palšausko fotoalbumo „Gugelyje“.

Sąvadas: 

Atsiliepimai

Sveiki gyvi kupoliečiai, šiandien ryškiai saulė šviečia,
Kviečia mus visus į būrį, pasirodyt kas ką turi.
Prisiminkim gerą šventę, storą vyrą, baltą pantį
Ir kitas smulkmenėles, čigonėles, mergeles.
Ot tai buvo tąsyk linksma, ilgai ilgai prisiminsma.
Atmintin įstrigo baisiai, kas kaip buvo apsitaisę
Kai kurie net baimę varė, kas gi šičia pasidarė.
Pats gražiausias buvo storas, linksmas o kartu ir doras
O prie jo vis lipo plonas, lyg kareivis lyg šėtonas.
Iškart visko nesuprasi, kol sermėgos nenumesi.
Maloniausiai traukė akį čigonėlė rudaakė,
Bet ji slėpė savo grožį, nes turėjo savo ožį.
Šiaip visi atrodė puikiai, lyg nuplikę kaimo zuikiai.
Bet jaunoji, kad ją pupos, labai greitai prisilupo.
Tad jaunasis lyg koks tranas dirbo tarsi veteranas.
Šiaip linksmybės gerai baigės, išsišliaužiojom kaip sraigės,
Ir linksmi namo sugrįžę, tęsti šventę pasiryžę.