You are here

Kazimieraičio metinės Ramovėje

Gruodžio 10 d. Kauno karininkų Ramovėje vyko partizanų vado Juozo Vitkaus (Kazimieraičio) 110-ųjų gimimo metinių minėjimas. Jame „Kupolė“ atliko pokario partizanų dainų. Minėjime dalyvavo Juozo Vitkaus anūkas, proanūkės, kiti artimieji, bendražygiai, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, Seimo nariai, kariai.

Kupolė pagerbia Kazimieraitį Kupolė Kauno Karininkų Ramovėje Kupolė dainuoja partizanų vadui Juozui Vitkui

Sąvadas: