You are here

Nuorodos apie tikrą dainavimą

Ar senoji muzika tokia kokia skamba?
Rekonstrukcija.lt forumo gija

Kalnai — žemaičių giesmės su dūdomis
Skuodo giedoriai, Dapšauskų orkestras iš Salantų

Ringailių vyrų karo dainos
Šiek tiek primena buvusį galingą vyrišką dainavimą.

Aisiu in kalnelius
Kaišiadorių „Verpeta“, autentiškai dainuoja vadovė Valerija Jankauskienė.

Ainu per kiemų
Dainuoja studentų „Spiečius“, teisingai veda Dominyka Kriščiūnaitė.

Garsų derinimo matematika
Romualdo Urbonavičiaus veikalas apie geometrinę progresiją ir logaritmus muzikoje.