You are here

Nuotraukos

Iškylų vaizdai, nuotykių akimirkos, žmonių veidai atminčiai.

Sidabrinės sukaktuvės Kaune ir Raudondvary

Folkloro ansamblio „Kupolė“ dvidešimt penkerių metų (ketvirčio amžiaus!) jubiliejaus iškilmės Lietuvos veterinarijos akademijos Aktų salėje, po to Raudondvary, „Vegynės“ sodyboje. Pražydus 2008-ųjų pavasariui, gegužės 10 ir 11 dienomis. Pustrečio šimto 1600×1200 dydžio nuotraukų Ežerėlio Jūratės sandėly „Gugelyje“:

Sąvadas: 

Atminimai

„Ir vienąkart, pavasari,
Tu vėl atjosi drąsiai.
O mylimas pavasari,
Manęs jau neberasi…“

Salomėja Nėris

Vytautas Kernagis su mumis

Sąvadas: 

Užgavėnės Rumšiškėse

2008 vasario 3 dieną Lietuvos liaudies muziejuje Rumšiškėse šėlo „Kupolės“ persirengėliai — Lašininis su Kanapiniu, jaunieji, čigonai, ubagai, velniai, ožkos. Galop sudegino Morę — visų blogybių įsikūnijimą. Užsigavėjo mūsų bėdos ir nelaimės.

Kupolė diriguoja Užgavėnes Rumšiškėse

Sąvadas: 

Trys Karaliai Dzūkijoje

Trys Karaliai su „Kupolės“ palyda 2008-aisiais aplankė dzūkus jau antrus metus iš eilės. Šiemet ir Kabelių bažnyčią, maloniai nustebinę parapijos kleboną.

Kupolė Kabeliuose 2008

Sąvadas: 

Kalėdinis „Kupolės“ koncertas televizijoje

2007 m. spalio 29 dieną „Kupolė“ dalyvavo įrašant kalėdinį koncertą „Lietuvos televizijoje“. Čia kelios nuotraukos, padarytos po koncerto radijo ir televizijos rūmuose.

Kupolė po kalėdinio koncerto LTV

Sąvadas: 

Tautosakos žygis į Druskininkus

2007 m. liepos 19 dieną „Kupolė“ aplankė seną savo bičiulę Druskininkų dainorę Agotą Žuraulienę. Ji gražiai priėmė, papasakojo svarbių žinių apie 1944 – 1954 metų partizaninį karą ir padovanojo daugybę rankraščių, dainų sąsiuvinių. Čia keletas Vlado Palubinsko nuotraukų.

Kupolę priima Agota Žuraulienė savo svetainėje Druskininkuose
Kupolės vadovas ir Agutė Druskininkuose Kupolė Druskininkuose Antanas ir Agota Kupolės vadovas Druskininkuose

Sąvadas: 

Tautosakos žygis į Vieciūnus

2007 m. liepos 19 ir 20 dienomis „Kupolė“ aplankė tautos dainorius Vieciūnuose — netoli Druskininkų, Nemuno kilpoje priešais Liškiavą. Surinko ir užrašė itin vertingų dainų ir tautosakos, ypač iš 1944 – 1954 m. partizaninio karo laikotarpio. Čia keletas 2007-07-19 Vlado Palubinsko nuotraukų.

Vieciūnų moterys dainuoja partizanų ir tremtinių dainas
80-metė Vlada mėgsta kompiuterį Sigita, Rasa, Mečys ir vadovas Vieciūnuose Po įrašymo Vieciūnuose Kupolės vadovas doc. Antanas Bernatonis Vieciūnuose

Sąvadas: 

„Kupolės“ sodžius Šklėriuose

Čia kada nors gal bus „Kupolės“ sodžiaus Šklėriuose aprašymas, jei kas to norės ir imsis.

Kupolė pas Česnulius Marcinkonyse

Sąvadas: 

Puslapiai