You are here

Tautosakos žygis į Druskininkus

2007 m. liepos 19 dieną „Kupolė“ aplankė seną savo bičiulę Druskininkų dainorę Agotą Žuraulienę. Ji gražiai priėmė, papasakojo svarbių žinių apie 1944 – 1954 metų partizaninį karą ir padovanojo daugybę rankraščių, dainų sąsiuvinių. Čia keletas Vlado Palubinsko nuotraukų.

Kupolę priima Agota Žuraulienė savo svetainėje Druskininkuose
Kupolės vadovas ir Agutė Druskininkuose Kupolė Druskininkuose Antanas ir Agota Kupolės vadovas Druskininkuose

Sąvadas: