You are here

Nebe nosinės priesagos

Pavyko išrišti bene painiausią istorinėje gramatikoje klausimą — išnarpliojau dvigubų nosinių priesagų naikos padarinius, skirtingus latviško, germaniško ir slaviško nutautėjimo srityse:

Nehrung und Elbing

Po II pasaulinio karo įvedus Lietuvoje socializmą ir Sąjūdžio laikais neatstačius lietuviškos santvarkos nuosavais šeimos ūkiais, lietuviai paversti tarnais (pareigūnais, samdiniais, savanoriais vergais), šeima susirenka namo iš esmės tik pernakvoti. Todėl tautos atmintis ir patirtis neperduodama jaunesniajai kartai, vaikus ugdo valstybinės mokyklos ir agentūrinė tarptautos žiniasklaida: https://az.on.lt/priesaga-iig.