You are here

„Kupolė“ Rumšiškėse

„Kupolė“ dainomis, šokiais, žaidimais, smagiu triukšmu Rumšiškėse žiemą iš kiemo varė.

Užgavėnės Rumšiškėse

Vadovas Vilius Gintautas Danutė Buk.-kaliausė Jadvyga-besmegenis Loreta
Mečys ir Rasa Vanda Daiva Br. Danielius Henriko šeimyna

Sąvadas: