You are here

Giesmės Rokiškyje — rugpjūčio 15 d.

2017 m. atlaiduose Rokiškyje, Šv. Mato bažnyčioje 10 val. mišiose ir po jų giedos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ansamblis „Kupolė“, vadovaujama Daivos Bradauskienės. Be to, įvyks „Kupolės“ įkūrėjo ir ilgamečio vadovo doc. Antano Bernatonio puošybos langinių parodos uždarymo iškilmės.

Skelbia savaitraštis „Gimtasis Rokiškis“
Kvietimas į atlaidus Rokiškyje

Sąvadas: