You are here

„Kupolės“ renginiai 2015 m. sausio mėnesį

Štai ir vėl Naujieji Metai atvertė naują gyvenimo lapą. Linkiu kiekvienam iš Jūsų jį užpildyti kuo prasmingiau, įdomiau ir gražiau.

6 d. 17:30 val. Kauno Rotušės aikštėje — „Trys Karaliai atkeliavo…“

12 d. 17 val. Karo muziejaus sodelyje — Sausio 13-osios įvykių paminėjimas „Sveika būk, Laisve!“

30 d. 14 val. — mons. Alfonso Svarinsko 90-ųjų metinių iškilmės Seimo konferencijų salėje (Seimo III rūmuose).

31 d. 18 val. Vilniuje Šv. Jonų bažnyčioje — kantičkinės giesmės.

Sąvadas: