You are here

„Kupolės“ renginiai 2014 m. lapkritį.

Ne ruduo dėl jūsų liūdesio kaltas, o tik tai, kad sieloje nėra pavasario… O „Kupolė“ vėl bando džiuginti savo gerbėjus.

21 d. „Kupolė“ svečiuojasi televizijos laidoje „Duokim garo“.

27 d. „Kupolė“ koncertuoja LSMU labdaros rengenyje.

30 d. 10 val. Kunigų seminarijos bažnyčioje adventinės mišios.

Sąvadas: