You are here

,,Kupolės'' renginiai 2015 m. kovo-balandžio mėnesiais.

Kovo mėnuo lietuviams — paukščių gerbimo šventės. Ir nė vienas metų mėnuo neturi tiek daug paukščių gerbimo švenčių, kiek Kovas.

Kovo 7 d. Vilkijoje —Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejaus įkurimo 25-ių metų jubiliejus.

Balandžio 7 d. 18-20 val. ,,Kupolė’‘ atsisveikina su disidentu, publicistu ir rašytoju Algirdu Vaclovu Patatcku Kauno karininkų ramovėje.

Balandžio 11 d.— ,,Kupolės’‘ vakaronė Vilkijoje.

Balandžio 26 d. 14 val. — ,,Kupolės’‘ gimtadienis Raudondvary, Nevėžio prieplaukoje.

Balandžio 29 d. —Joanos Ulinauskaitės—Mureikienės knygos ,,Likimo išbandymai’‘ sutiktuvės Ukmergėje.

Sąvadas: