You are here

,,Kupolės'' renginiai vasario mėnesį.

Sveiki Mielieji, žiemos šalčius nugalėję. Gamta mėgsta išdaigas. Nors dar žiema, bet miške paukšteliai pavasines giesmes dilindžiuoja, o ir žibutės pro medžių lapus jau galveles kaišioja. Tik šiukštu jų neskinkit ir jaunąją kartą to mokinkit.

16 d. 10 val. Šv. Mišios — koncertas kunigų seminarijos Švnč. Trejybės bažnyčioje. Vasario 16-toji.

Sąvadas: