You are here

,,Kupolė" LSMU Veterinarijos akademijoje

Š.m. lapkričio 25d. LSMU veterinarijos akademijos bendruomenė organizavo tarmių vakaronę. Čia galėjai girdėti kalbant visomis tarmėmis ir pasivaišinti regionų nacionaliniais valgiais.

Vakaronė praėjo labai smagiai, nes kupoliečai visus mokino šokti tautinius šokius.

,,Kupolė'' vakaronėje Antanas ir Daiva nepailstantis Gintautas

Sąvadas: 

Atsiliepimai

Šaunuoliai, ir toliau taip. Parašykit tvarkaraštį, gal kada atvažiuosit į Suvalkiją.
Sėkmės visiems visokeriopos.