You are here

„Kupolė“ Žemaičių Kalvarijoje

Kiekvienais metais liepos 1-10 dienimis Žemaičių Kalvarijoje vyksta didieji atlaidai. „Kupolė“ nuo Lietuvos nepriklausomybės metų kasmet važiuoja į Žemaičių Kalvariją giedoti senųjų Kalnų giesmių. Kryžiaus kelio vaikščiojimas ir giedojimas trunka apie keturias valandas. Sekmadieniais giedančių grupelių būna labai daug. Labai įdomu klausyti ir stebėti vienus besileidžiančius nuo kalvų žemyn, kitus lipančius į kalną, vienų giedojimas pinasi su kitų giedojimu ir liejasi per kalvas. Pirmą kartą apsilankius, tai palieka didingą įspūdį. Kryžiaus kelio stotys — tai koplyčios, pastatytos ant miestelį supančių kalvų. Iš viso jų yra dvidešimt. Plačiau apie tai skaitykite Vadovo aprašyme „Žemaičių kalnai“. O nuotraukų albume — šiemetinės Žemaičių Kalvarijos vaizdai.

Kalnai - Kalvarijų kelio giesmės. Gintautas, Dana, Vanda, Rasa, Daiva, Mečys ir „Kupolės“ vadovas

Sąvadas: