You are here

Garso ir vaizdo įrašai Kupolėje.lt

Šios WWW buveinės paskutiniame skyriuje „Grotuvas“ buvusius išorinius grojaraščius pakeičiau (ir papildžiau) nuosavais, tad dabar bus patvarūs ir priderintos apdailos. Filmukus palikau tik iš rimčiausio jų serverio Dailymotion.com, kur jie švariausi ir veikia patikimiausiai.

Patys visada galite iliustruoti, įterpdami į tinklapius HTML <object><embed> arba <video> kodą, bet palengvinimui ir suprastinimui įtaisiau YWP grotuvą, kuris pats susirenka jūsų paminėtas nuorodas į tinklapyje nurodytų įrašų grojaraštį. Kaip YWP grotuvas atrodo ir kaip veikia, išvysti ir pamaigyti rasite bibliografijos, partizaniškų CD leidinių, asmeninėse svetainėse.

Čia įrašysiu tik pavyzdį, kaip paprasčiausiu būdu pažymėti nuorodą į dainos, pasakos ar prakalbos balso įrašą, sugroto kūrinio garsą, į koncertų, žygių, šokių, nuotykių filmukus. HTML kodu nuokraipa (tinklo saitas, „jautri“ nuoroda) į kūrinį atrodytų šitaip:

<a href="http://youtu.be/vLNXzkdtX0o">Svajonių rūke</a>

ir skaitytojui bus rodomi tik „jautriai“ pažaliavę nuokraipos žodžiai, be kodo:

Svajonių rūke

Bet tą patį galima padaryti ir visai paprastai — nuokraipos žodį, kurį norite padaryti „jautriu“, vedančiu į kūrinio vietą, užtenka išskirti prastomis (stačiomis dvigubomis) kabutėmis, o per dvitaškį pridurti tos vietos URL:

"Oi tu meile, mano nelaboji!":http://youtu.be/yCuqous32zo

iš kurio skaitytojui teliks

Oi tu meile, mano nelaboji!

Antruoju atveju svarbu tik nepalikti tarpelių abipus dvitaškio (tarp nuokraipos antraštės ir jos URL) bei į kabučių vidų, tačiau palikti tarpus abipus viso šio įrašo.

Garso įrašų nuokraipos tokios pačios, tik URL turi būti ne tinklapio (kaip „Youtube“ filmuko atveju), o į patį MP3 failą (kuris turi būti pasiekiamas viešai, neuždraustas jo „siurbimas“ srautiniu būdu):

Prof. "Lionginas Abarius":http://dl.dropbox.com/u/171281/pamokslai/Lionginas_Abarius/mokykla-nedainuoja.mp3

bus matomas kaip

Prof. Lionginas Abarius

Aprašyti tiksliau irgi visai patogu — įprastuose lenktiniuose skliaustuose nurodant tikslų kūrinio pavadinimą (jei reikia, ir autorių ar kitką), tada nuokraipos žodį galima palikti sakinio kontekste, o aprašas bus matomas iššokančiame raštelyje (užvedus pele) ir pačiame grotuve:

„Anykščių šilelio“ 150-mečio vakaronėje vyskupo kūrinių "pagiedojo (Antano Baranausko padorumo giesmė)":http://on.lt/files/ab3replas.mp3 „Valaukis“.

pavirs

„Anykščių šilelio“ 150-mečio vakaronėje vyskupo kūrinių pagiedojo „Valaukis“.

Nors YWP grotuvas labai patogus, švarus ir gana dailus, bet veikia ne visais formatais. Tačiau MP3 garso įrašus ir Youtube.com (youtu.be) filmukus atpažįsta, o jie patys populiariausi ir gana geros kokybės, kliūčių transliuoti nesudaro. Išbandykite, puoškitės, džiuginkite savo gerbėjus ir internete!

Vladas

Atsiliepimai

Deja, Yahoo.com panaikino šią interneto paslaugą — nebeveikia puikus, buvęs itin patogus grotuvas. Interneto pažanga vyko sprogimo pagreičiu, bet, įsirioglinus politikams ir visuomenės daugumai, jau prieš kelis metus sustojo, o dabar atžanga plinta ir vis spartėja, taip pat sprogimo pavidalu.

Bet filmukus ir toliau galite įsprausti įprastu būdu, HTML kodu, paprastai rodomu prie video įrašo. Pazdžiui, Youtube.com meniu apačioje Bendrinti: Įtraukti: <iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/7iLyqkzZQD8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>