Kupolė.lt — tikro dainavimo svetainė internete. Čia folkloro ansamblių „Kupolė“ ir „Serbentėlė“ WWW buveinės, asmeninės svetainės, leidiniai, dailės kūriniai, garso ir vaizdo įrašų ištraukos.

Tautos dailė

Istorinė tautodailės paroda Šventaragyje ketvirtadienį I.26 13:00

Vlado Palubinsko nuotraukoje - Vytauto Jaručio žalvarinis sūkurys

Sveikiname

2016 12 15 d. Kultūros ministerijoje nusipelniusiems menininkams, kultūros darbuotojams, etninės kultūros puoselėtojams įteiktos 2016 m. Kultūros ministerijos premijos. Už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą premija skirta taip pat ir „Kupolės“ įkūrėjui, ilgamečiam, buvusiam jos vadovui Antanui Algirdui Bernatoniui.

Kultūros ministerijos premija 2016 m.

Sąvadas: 

„Kupolės“ pasirodymai lapkričio – gruodžio mėnesiais

Nors lapkritis atrodo vienas liūdniausių mėnesių, nevertėtų jo dėl to nemylėt. Jis kaip ir visi kiti atsineša kažką savo. Lapkričio mėnuo mums tarsi pataria stabtelėti, tyliai pasimelsti už tuos, kurie nebe su mumis, toje tylioje maldoje surasti žodžius dar neištartus ir nepadovanotus. Tad stabtelėkime padėkoti vieni kitiems, kad esam kartu, kol esam.

Lapkričio 17 d. – televizijos laidos „Duokim garo“ filmavimas. Tema – partizaninės dainos.
Lapkričio 23 d. – Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus auklėtinių supažindinimas su liaudiškomis dainomis.
Lapkričio 26 d. 13 val. – „Kupolės“ koncertas Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje.
Lapkričio 27 d. 10 val. – Advento mišios Kauno Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčioje.

Gruodis visada tarsi kvepiantis saldžia namine duona, kviečiantis susiburti, kad tamsiausios metų dienos netaptų vienišos. Ir nors jau visai čia pat kvepia Kalėdomis, pabūkime dar tame laukime, pasidžiaukime tuo atėjimu ir ruoškimės jį priimti visa širdimi.

Gruodžio 3 d. – Adventinis koncertas Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje.
Gruodžio 9 d. 18. 30 val. – Kauno miesto folkloro ansamblių koncertas ,,Už girių girių“ Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje (Aleksoto g. 3).
Gruodžio 13 d. 18 val. – Pasidainavimai su Veronika. Jaukiuose Vilniaus mokytojų namuose trumpam įsikurs pokario dvasia atliekant partizanines dainas kartu su folkloro ansambliu „Kupolė“.
Gruodžio 19 d. 18 val. – „Kupolės“ Kūčelės drauge su folkloro ansambliu „Viešia“ iš Neveronių.

Sąvadas: 

Kardo rinktinės 70-mečiui

Lapkričio 14 d. dalyvavome pėsčiųjų žygyje „Kardo rinktinės partizanų takais“, skirtame 70-osioms Kardo rinktinės įkūrimo metinėms paminėti. „Sudie motule“ dainavome Grūšlaukės ir Vaineikių miškų apsuptyje esančiame Didžiųjų Žalimų kaime, partizanų ryšininko Prano Drungilo „Tarzano“ sodyboje (šiuo metu sodyboje gyvena jo duktė Bronislava Jucienė).

Sąvadas: 

Atgarsiai

Tradicinėse Rasose svarbiausia – gamtos magija
2016 m. birželio 23 d. „Kauno dienoje“ (ISSN 1392-7639) 23 psl. Romo Žolyno pokalbis apie Kupolės (Rasos, Joninių) šventės papročius su etnologe Gražina Kadžyte ir su „Kupolės“ vadove Daiva Bradauskiene.

Su liaudies šokiu ir daina – neišskiriami
2016 m. balandžio 11 d. „Kauno dienoje“ (ISSN 1392-7639) 11 – 13 psl. Vaida Milkova kalbina keturis Kauno rajono etnokultūros puoselėtojus, tarp jų Domeikavos gimnazijos folkloro ansamblio „Serbentėlė“ bei LSMU Veterinarijos akademijos folkloro ansamblio „Kupolė“ vadovę Daivą Bradauskienę.
Serbentėlė

Jau dešimtajame „Subatos vakarėly…“
2015 m. liepos 25 šeštadienį „Kupolė“ koncertavo Panarose, Zervynose ir Marcinkonyse — tris dienas trukusiame dešimtajame folkloro festivalyje „Subatos vakarėly…“. Jį kasmet rengia ir svečių iš visos Lietuvos sukviečia Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtos rezervato direkcija. Savo rankų darbo sakalą „Kupolės“ vadovė įteikė šmaikštuoliui festivalio vedėjui Jonui Bajoriūnui, o jos sukviesti iš visų ansamblių ir tarp žiūrovų buvę vyrai galop užtraukė „Šių naktį per naktį…“.

Likimo išbandymai nepalaužė
2015 m. balandžio 29 d. Ukmergės rajono Vlado Šlaito bibliotekoje Joanos Mureikienės tremties prisiminimų knygos pristatymą Daivos Bradauskienės vadovaujamas LSMU folkloro ansamblis „Kupolė“ palydėjo dainomis „Partizanų būrys“, „Ko palinkot, žilvičiai“, „Ten, kur šlama“, „Bolševikai tegu žino“. Vakaronę aprašė leidyklos „Versmė“ atstovas ats. plk. Arūnas Dudavičius, nuotraukomis iliustravo Melanija Širvienė, biblioteka internete paskelbė 2015-05-06.
„Kupolė“ Ukmergės bibliotekoje

Verbų sekmadienį klausėmės kantičkinių giesmių
2015 m. kovo 1 d. Karmėlavos Šv. Onos bažnyčioje po mišių „Kupolė“ su dr. Antanu Bernatoniu, pritariant bažnyčios choristams, giedojo „Sveika, karaliene“, „Oi gražus gražus tolimasis dangus“ ir kitas dar XIX amžiaus lietuviškas giesmes. Parapijos svetainėje www.karmelavosparapija.lt apie jas paskelbė Asta Žūkaitė 2015-04-01.
„Kupolė“ gieda Šv. Onos bažnyčioje Karmėlavoje

Monsinjoro Alfonso Svarinsko devyniasdešimtmetis Seime
2015 m. sausio 30 d. Seimo rūmuose Alfonso Svarinsko atminties pagerbimo iškilmėse jo gimimo 90-ųjų metinių proga dainavo LSMU folkloro ansamblis „Kupolė“ (vadovė Daiva Bradauskienė). Lidijos Veličkaitės reportažą su nuotraukomis paskelbė „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-6426) 2015-02-13.
„Kupolė“ Seime pagerbia mons. Alfonsą Svarinską

Su Algirdo Patacko „Litua“ Birštone
2014 m. rugsėjo 29 d. „Kupolės“ vyrai Antanas, Mečys, Gintautas ir Danielius dainavo Birštono viešojoje bibliotekoje, Algirdo Patacko knygos „Litua“ pristatymo iškilmėse. Jas aprašė Vilija Čepaitė „Kiekvienas lietuvis turi perskaityti šią knygą“ su Vaclovo Sinkevičiaus nuotraukomis „Krašto vitrina“ (ISSN 1648-6226) 2014-09-30 ir Stasė Asipavičienė „Litua – tai mūsų Tėvynė Lietuva“ 2014-10-04 „Naujasis Gėlupis“ (ISSN 1392-7248) 3 psl.
„Kupolės“ vyrai Birštono bibliotekoje

Daugiau žiniasklaidos paminėjimų — jų rodyklėje.

Krikščioniškos lietuvių giesmės

2015 m. sausio 31 vakare „Kupolė“ giedojo puošnioje Šventų Jonų bažnyčioje Vilniaus universitete. Antanas Bernatonis pristatė lietuviškų bažnytinių giesmių istoriją nuo pirmųjų „kantičkinių“ kūrinių ir jų tolimesnę raidą.

Kupolė gieda Šventų Jonų bažnyčioje

Paspaudus vaizdą viršuje, atsivers keletos didesnių mano nuotraukų paroda. O žemiau — vienas mano ir net penki Ryšardo filmukai:

Sąvadas: 

STAIGMENA

Ar atsimenate , mano mielieji kupoliukai , kai po šventų Mišių kunigų seminarijos bažnyčioje , Rektorius mons. AURELIJUS ŽUKAUSKAS sveikino Kupolę ir pažadėjo siurprizą ? Pamenate ? Šiandieną tas siurprizas įvyko . Rektorius paslaptį išlaikė iki pabaigos , o mes visą mėnesį laukėme ir spėliojome – kas tai galėtų būti ? Šiandieną šioje šventovėje – tituliniai Švč. Trejybės atlaidai . Po iškilmingų šventų Mišių mons. Aurelijus pakvietė kupoliečius prie altoriaus ir įteikė gražiai įrėmintą Popiežiaus Pranciškaus portretą , po kuriuo ypatingu šriftu užrašyta: ,, Jo Šventenybė Popiežius Pranciškus siunčia ypatingą apaštališką Palaiminimą Antanui Bernatoniui ir folkloro ansambliui KUPOLĖ , švenčiančiam 30 metų jubiliejų , melsdamas Dievo palaimos ir malonių. Ex Aedibus Vaticanis , die 27. 4. 2013. “ Tai buvo pats tikriausias siurprizas visiems mums. Dabar jis kabo mano kabinete garbingiausioje vietoje. Atvažiuokite pasižiūrėti ir kartu pasidžiaugti . Jug šis Palaiminimas skirtas mums visiems. Beje, kartu noriu jus ir pabarti : kodėl niekas neparašote apie mūsų jubiliejų ? Kodėl neįdedate nuotraukų ? Su meile Jūsų vadovas

Popiežiaus palaiminimas Palaiminta „Kupolė“

Sąvadas: 
Subscribe to Kupolė RSS