You are here

Pradžios knyga — Filostorgijus

Džiugi kalėdinė dovana tautai: aptikau arių krikšto „Pradžios knygą“ — daugiau kaip šimtmečiu už 551 m. Jordanio „Getiką“ senesnį tautotyros žinių šaltinį 425 metų Φιλοστοργιος: «Εκκλησιαστικη ιστορια». Šaltinis nėra slaptas, bet Lietuvoje kažkodėl nežinomas, neminimas, neišverstas, nedėstomas universitetuose nei seminarijose.

antikinis kaunius - gaunius - pagonia Anguo - Ανκων - Ancona uoste