You are here

SVEIKINU, SVEIKINU, SVEIKINU

Sveikinu visus kupoliečius, visus mūsų draugus, visus mūsų žiūrovus ir klausytojus Naujųjų Metų proga, linkėdamas ramybės, susiklausymo, geranoriškumo, tolerancijos ir optimizmo. Tikėkime, kad bus labai geri metai — taip ir bus. Vadovas.