You are here

Kas buvo Matas Veitas

Matas Juozapas Veitas (1870-1937) — visuomenės veikėjas, veterinarijos gydytojas, lietuviškos spaudos platintojas, vienas pirmųjų, rašiusių lietuviškai veterinarijos ir zootechnikos klausimais. Jis parašė devynias didesnes ir mažesnes knygeles, daugybę straipsnių kalendoriuose ir tęstiniuose leidiniuose. Mato Veito vaikaitės Sofija Veitaitė-Gedminienė ir Eglė Gedminaitė-Kučikienė surinko savo bočiaus knygeles ir straipsnius, sudėjo jas į vieną kupetą ir JAV gyvenančių M. Veito sūnų Brutenio ir Romo Veitų lėšomis išleido storą 991 puslapio knygą, pavadintą „Raštai“.

Kovo 26 d. popietę LVA Žalčio salėje vyko knygos sutiktuvės, dalyvaujant M. Veito giminėms, akademijos bendruomenei. Dainavo „Kupolė“.

Sąvadas: