You are here

Koncertas LVA

2009 m. spalio 16 d. LVA vyko veterinarijos gydytojų asocijacijos suvažiavimas. Suvažiavimo dalyvius linksmino „Kupolė“, kuri šį kartą paruošė išskirtinę programą. Kupoliečiai dainavo jumoristines dainas apie arklį, atliko liaudies dainų pynę apie žirgą, šoko šokius: ,,Šyvis,’‘ ,,Karvė,’‘ ,,Bulius,’‘ ,,Ulanas’‘. Pasakojimai apie arklį skambėjo aukstaičių ir žemaičių tarmėmis.

Koncertuoja kupoliečiai

Sąvadas: