You are here

Jono Čepulio metinės

Jonas Čepulis yra Lietuvos veterinarijos akademijos garbės profesorius, ilgametis aukštosios mokyklos folkloro ansamblio „Kupolė“ daininkas. Visą gyvenimą jis pašventė pedagoginiam darbui, ne tik išvertė į lietuvių kalbą, bet ir pats parašė ne vieną vadovėlį, knygą, straipsnį apie gyvūnų ligas ir gydymą. Daugelis jį pažįsta kaip uolų bitininką, sodininką ir žveją.

Jonas Čepulis vadovavo akademijos kraštotyros būreliui, vėliau tapusiam „Kupolės“ pradiniu šaltiniu. „Kupolės“ 25-mečio proga Jonui Čepuliui ir jo žmonai Vandai Čepulienei suteikti „Kupolės“ garbės narių vardai.

Sveikiname Jubiliatą, linkėdami geros sveikatos, Dievo palaimos ir ilgų gyvenimo metų!

Sąvadas: