You are here

lX. Bundame ir budiname

„Kupolė“ neliko Lietuvos laisvėjimo įvykių nuošalėje. Dalyvavome visur, kur matėme, kad galime padėti atgimstančiai Lietuvai.

1989 m. balandy Kaune, Nemuno ir Neries santakoje drauge su „Atgajos“ bendrija ir daugybe kauniečių paminėjome Černobylio tragedijos metines, o birželio mėnesį Karo muziejaus sodelyje ir Vienybės aikštėje — Tremties dieną, poeto Aisčio 85-ąsias metines Dovainonyse.

Visuose renginiuose plevėsavo Lietuvos trispalvės, skambėjo mūsų dainuojamos patriotinės dainos. „Kupolei“ trispalvę vėliavą pasiuvo mūsų ansambliečio Arūno Botyriaus motina.

Liepos mėnesį dalyvavome „Atgajos“ bendrijos organizuotame Taikos žygyje per Lietuvą — nuo Vilniaus iki Klaipėdos. Žygio metu dalyvavome piketuose ir mitinguose prie sovietinių karinių bazių Rukloje, Kėdainiuose, Radviliškyje, Šiauliuose, ragindami išvesti sovietinę kariauną iš Lietuvos. Jaunimas skandavo šūkius — «Бери шинель, иди домой!» ir panašiai. Ir dainavo, dainavo, dainavo…

O 1990 metais Veterinarijos akademijoje pasodinome Nepriklausomybės ąžuoliuką, ruošėme koncertus ir rinkome lėšas blokados fondui.

Gegužės mėnesį, brolių latvių pakviesti, traukiniais važiavome į Latgalės krašto folkloro festivalį Ciesyje. Dainavo mūsų jaunimėlis visą kelionę: Kauno geležinkelio stotyje, traukinyje į Rygą, Rygos geležinkelio stotyje, traukinyje iš Rygos į Ciesį. „Žiūrėkite — pas juos blokada, o jie dar dainuoja!“, — stebėjosi keleiviai, daugiausia rusakalbiai.

Rudenį Gudijos Gervėčių krašto Girių kaime remontavome lietuvių kapinių tvorą, o vakare suruošėme lietuvišką vakaronę. Lapkričio mėnesį dalyvavome Nežinomo kareivio perlaidojimo iškilmėse Karo muziejaus sodelyje.

1991 m. sausio įvykių metu kupoliečiai budėjo prie radijo stoties Sitkūnuose, Juragiuose, prie Kauno televizijos, prie Aukščiausios tarybos Vilniuje. Ansambliečiai Arūnas Botyrius, Mindaugas Markevičius užsirašė savanoriais gynėjais ir retai iš Vilniaus beatvažiuodavo į „Kupolės“ repeticijas. Repeticijoms ir renginiams nebeužtekdavo laiko. Tais metais pirmas „Kupolės“ koncertas įvyko tik vasario pabaigoje.