You are here

Mirė JONAS ČEPULIS

Šiandieną, t.y. 2009 metų rugpjūčio 10 d. mirė JONAS ČEPULIS, perkopęs per 80 metų slenkstį. LVA garbės profesorius JONAS ČEPULIS per 45 darbo metus akademijoje parašė per 100 mokslinių straipsnių, žemės ūkio gyvulių vidaus ligų vadovėlį. Jis ilgus metus vadovavo LVA kraštotyros būreliui, o KUPOLĖS veikloje dalyvavo nuo pat ansamblio įsikūrimo. KUPOLĖ dėkinga JONUI už visą Jo veiklą, už padovanotas dainas, pasakojimus, patarimus. Giedosime JONO šermenyse rugpjūčio 11 d. vakare Vilijampolės šarvojimo namuose šalia bažnytėlės, o į Romainių kapines palydėsime 12 d. 14 val.

Sąvadas: 

Atsiliepimai

Mieli Kupoliečiai, Vadove,
Savo ir ypač Mamulės vardu noriu labai padėkoti už užuojautas, pagalbą, nuostabų giedojimą ir Tėtušio dainas padėjusias jį apraudoti ir išlydėti.
Su didžiausia padėka ir linkėjimais,
Rytis