You are here

advento mišios

Šiandieną, pirmąjį advento sekmadienį ,,Kupolė” giedojo per šventas Mišias Švnč. Trejybės / seminarijos / bažnyčioje . Po to ,, Kupolė” pristatė naują kantičkinių giesmių kompaktinę plokštelę, pagiedojo keletą giesmių . Džiaugiuosi gausiu klausytoju būriu, atsiprašau tų, kuriems kompaktų neužteko.Pažadu jų norus patenkinti artimiausiu laiku.

Pagarbiai A. Bernatonis

Sąvadas: