You are here

Jubiliejaus, laukiam kaip aliejaus..

Muškim būgnus, pūskim dūdas,
Tegul visi Kaunan grūdas.
Kupoliečiai jūsų laukia,
Džiaugsmo ašarėlę braukia.

Praeity jau šitiek metų,
Na, o galo nesimato.
Kupolę visi pažįsta,
Ji kaskart gražiau pražįsta.

Myli dainą, šokius žmones,
Dievo jie verti malonės.
Mieli žmonės Lietuvos,
Juos mylėkit visados..

Kupoliečiai kaip viena,
Mūsų didelė šeima.
Jus sutiks , pavaišins,
Ir širdelę nuramins.

Sąvadas: