You are here

Trys Karaliai Dzūkijoje

Trys Karaliai Dzūkijoje su savo palyda „Kupolės“ ansambliečių pavidalu lankėsi jau antri metai iš eilės. Tik labai gaila, kad katalikų kalendoriuje šiai šventei skirama tik viena diena. O juk tiek daug turime aplankyti. Mūsų draugai, dainų, giesmių, pasakojimų, šokių ir žaidimų pateikėjai iš Puvočių, Kašėtų, Marcinkonių, Margionių, Kabelių, Ašašnykų, Druskininkų, Šklėrių labai laukia Trijų Karalių apsilankymo. Juk kaip bebūtų keista, vietinių žmonių atsiminimuose Trys Karaliai paskutinį kartą lankėsi, kai Dzūkija buvo „po lenkais“.

Na, o mums tai dviguba šventė. Nors šią gražią tradiciją bandome atgaivinti tik antri metai, mūsų geografija smarkiai plečiasi, nes beveik kiekvienoje pirkioje iš šių nuostabių žmonių gauname priesaką apsilankyti dar ten, ir ten, ir dar ten. Džiugu, kad „eina garsas…“

Šiais metais Trys Karaliai apsilankė ir Kabelių bažnytėlėje. Manome, kad ir parapijos klebonas buvo maloniai nustebintas.

Sąvadas: