You are here

„Kupolės“ padėka ir garbės raštai

Nuoširdžiai dėkoju visiems ansambliečiams, suruošusiems gražią „Kupolės“ sidabro jubiliejaus šventę. Ačiū visiems, pagerbusiems mus savo atvykimu, ačiū visiems sveikinusiems ir plojusiems.

„Kupolės“ sidabro jubiliejaus proga ansamblio visuotinė sueiga nusprendė suteikti „Kupolės“ garbės nario vardą ir įteikti atitinkamą diplomą:

  • Remigijai Bukaveckienei — už tai, kad Lietuvos veterinarijos akademijoje įžiebėte pirmąją meilės Lietuvos tautinei kultūrai kibirkštėlę;
  • Vandai ir Jonui Čepuliams — tautos papročių ir meno puoselėtojams, „Kupolės“ rėmėjams ir palaikytojams;
  • Rimantui Karazijai — už tai, kad nepabūgote atsakomybės, leisdamas atkurti sovietinių ideologų išblaškytą akademijos folkloro ansamblį;
  • Audronei ir Leonui Glinskiams — mūsų metraštininkams, vaizdo juostose užrašiusiems svarbiausius „Kupolės“ renginius ir įvykius;
  • Astai Vandytei — nuoširdžiai „Kupolės“ konsultantei, aprengusiai ir papuošusiai mūsų ansambliečius;
  • Kęstučiui Daruliui — nuolatiniam „Kupolės“ pagalbininkui visais klausimais;

„Kupolės“ ansamblis nuoširdžiai dėkoja mūsų rėmėjui Viktorui Vegiui, padėjusiam suruošti jubiliejinę šventę Vegynėje.

Vadovas

Sąvadas: