You are here

Kai užklysta kelios mintys...

Rudenėlis- labai faina, visus apima palaima.
Skinam obuolius ir kriaušes, nuo vėjelio plaukai šiaušias.
Keičiasi politika, vystosi sukcesija,
Tačiau mūsų neima tautinė depresija.
Linksminame tautą, linksminame šalį,
Jiems visiems dalinam gėrio po lašelį.
Te užmiršta blogį- laikiną dalyką,
Mes dalinam džiaugsmą ir visiems už dyką. (mg)

Atsiliepimai

Ar iš džiaugsmo ar iš laimės, mes neatsikratom baimės.
Džiaugiamės-gražiai dainuojam, mes laimingi -kai mums ploja.
Bet nerimastiga siela, spurda kai jei kas nemiela.
Negerai, kai kas meluoja, užjaučiam kas negaluoja.
Bet didžioji yr nelaimė, pasakyti tiesą baimė.
Niekas nieko čia nepeikia, valgyti visiem juk reikia.
Valgymas tik tam nesmirdi, kai duonutę pats uždirbi.
Ir nereik dangstyt melu, neuždirbtų pinigų.