You are here

Praėjusieji 2008 metai

Baigdami 2008 metus, atsigręžkime atgal, žvilgtelėkime, kokias pėdas įmynėme metų kelyje, ką pradžiuginome, ar nuvylėme, ką laimėjome, o kur pralaimėjome… Derlūs buvo Kupolei prabėgusieji metai: daug renginių, koncertų, repeticijų, kartais iki išnaktų užtrukusių. Statistika tokia: 2008 metais suruošėme 77 koncertus ir 70 repeticijų. Taigi susitikome 147 kartus, vos ne kas antrą dieną.

Įsimintiniausi buvo Kupolės 25 metų jubiliejaus renginiai Kaune, Raudondvaryje, „Vegynėje“. Suvažiavo iš visos mūsų Lietuvėlės buvę mūsų ansambliečiai. Daug dainavome, šokome, klegėjome ir džiaugėmės vieni kitais.

Gražūs buvo mūsų tradicinių papročių renginiai: Trys Karaliai ir Šv.Velykų lalavimai Dzūkijoje, Užgavėnės Rumšiškėse ir Kaune Josvainių gatvėje, Rasos šventė Niūronyse, Gegužės giesmės (majavos) Panemunėje, Advento vakarai Kaune ir Domeikavoje.

Lietuvos partizanų dainas dainavome Druskininkuose ir Merkinėje, Ariogaloje ir Beržore, Alantoje ir Miroslave, Vilniuje ir Kaune. Dalyvavome renginiuose, minint V. Pociūno žūties, Sąjūdžio metines Vilniuje, J. Urbšio metines Kaune.

Dalyvavome festivaliuose „Atataria lamzdžiai“ Kaune, „Parbėg laivelis“ Klaipėdoje, Gudų girios festivalyje Kabeliuose Varėnos rajone.

Giedojome senąsias bažnyčios giesmes Žemaičių Kalvarijoje, Kauno kunigų seminarijos ir Eičiūnų bažnyčiose, Kaišiadorių katedroje.

Televizijos žiūrovai mus matė „Gero ūpo“ bei „Gyvenimo ratu“ laidose.

Vasaros atostogų metu senolių dainas ir jų prisiminimus užrašinėjome Dzūkijoje: Margionių, Ašašnykų, Kabelių kaimuose.

Uoliausi „Kupolės“ darbininkai 2008-aisiais buvo: Daiva (69 koncertai ir 70 repeticijų), Rasa (59 koncertai ir 63 repeticijos), Mečys (59 koncertai ir 62 repeticijos), Gintas (60 koncertų ir 60 repeticijų), Sigita (52 koncertai ir 65 repeticijos), Vanda (50 koncertų ir 67 repeticijos). Ačiū jiems ir visiems, pagal galimybes dalyvavusiems mūsų renginiuose.

Atsiliepimai

Ei Jūs kupoliečiai- sveikinu visus visus su Naujais metais , linkiu visiems puikiausios nuotaikos sėkmės mėgiamuose darbuose ir pomėgiuose, skardaus balso, gražių dainų, kūrybinio darbo, laimės, meilės ir visuotinio pasisekimo ir kaip liaudis sako…

Vieni baigės- bus kiti, tik nebūkime pikti.
Palinkėkime sau laimės ir gyvenkime be baimės.
krizės, pyktis, blogos mintys te nebando mūs kankinti,
Galvas kelkime aukštai ir gyvenkime linksmai.( čia aš- Gintas)