You are here

Aš-Untaniokas

Esu grynakraujis aukštaitis.Gimęs Zarasų raj.Šapalų kaim.,Antazavės parapijoj (10 km.nuo Dusetų).Folkloriniuose amsambliuose dalyvauju nuo 1974m.Kupolėj-jau virš 10m.Mėgstu dainuot,šokt,kai kada dar ir pašneku aukštaitiškai.

Atsiliepimai

Galėjai ir savo gražųjį veidelį įdėti..O polką su Tamsta smagiausia šokti, cikra ciesa!

Untanioko balsas drūtas, kai dainuoja kruta ūsas.
Akiniai net surasoja, kai dainuoti prasižioja.
Daug ydų šis vyras turi, ir į svetimas nežiūri,
Nekalbus, drovus be galo
… tik prie satalo…” (mg)

Galėtų šis poetas ar poetė ir pasirašyti.

…o gal kartais …mg….šifruojasi Mikalauskas Gintautas…..kaip manai, Untaniokai :)

OI KOKIE GRAŽŪS ZARASAI,
UPELIUOS NARDO ŠAPALAI.
PRIE ANTAZAVĖS UPĖS PO LIEPTU,
UŽGIMĖ UNTANIOKAS DUSETŲ.
TYKUS BUVO NUO MAŽENS,
LIGI PENKTOJO RUDENS.
KAI ŠEŠTAIS PRADĖ KALBĖTI,
NEGAL LIG ŠIOLEI PATYLĖTI.(mg)