You are here

VERBA

Ne aš plaku—verba plaka, po nedėlios bus VELYKOS. Plaku,kupoliukai , jus visus,linkėdamas geros sveikatos ir visko,kas geriausio yra po saule.Būkite laimingi ir visi kartu nekantriai laukime Šv.Velykų ir,žinoma, Kupolės gimtadienio.Vadovas.

Atsiliepimai

Matote,kupoliukai,aš anksčiausiai šiandieną,Verbų sekmadienį, atsikėliau ir jus visus nuplakiau pačia gražiausia pasaulyje verba— meilės verba.Mūsų svetainė dar buvo tuščia. Pagal seną lietuvių tradiciją, jūs man skolingi po margutį.

Po lalavimų gausite visą krepšį, kiaušinius daktarai jau reabilitavo, galėsite taršyti kiek tinkamas.O krienais tai aš pasirūpinsiu.O gal tiks iškarpytas margutis, mažiau kainuos?..

…na ką gi …matau kiaušinių ir krienų jau bus….tuomet aš duonelės ir sviestuko parūpinsiu, kad kiaušiniai geriau valgytųsi….. :)

…ale tai pataikiau an nuplakimo. Dėkui vadovui už gerus palinkėjimus ir kad vis dar laukia Juozulio nog Elektrėnų KUPOLĖS gimtadienin. Linkiu iš visos dūšios kupoliukams geros sveikatos ir akvatos dainuoc, šokc ir baliun suvažiuoc. Kad užsikūsc turit – tai reik paimc ko skystesnio ir macnesnio.
Juozas.